Vi förespråkar nationell integritet och stolthet

Vi förespråkar nationell integritet och stolthet

NATO är en aggressiv krigsallians.

Det är överklassen i den rika västvärldens instrument för att säkra den ekonomiska, politiska och militära hegemonin.
Deras härjningar skapar mänskligt elände och flyktingströmmar.

Nu ansluter sig SD till de krafter i landet som vill driva oss fullt ut i armarna på krigshökarna.

En av arbetarrörelsen viktigaste uppgifter har varit att hålla de krigiska krafterna tillbaka.

Vi i Framåt Sverige förespråkar nationell integritet och stolthet. Men vi kommer aldrig att samverka med de politiska krafter som äventyrar fred och säkerhet.