Varför behövs Framåt Sverige?

Varför behövs Framåt Sverige?

En fråga som en del personer ställer sig är varför Framåt Sverige behövs när redan SD finns? Det är en fråga som egentligen utgår från att SD fyller behovet av vad svensk politik behöver. Tyvärr är det inte så, SD och även andra nationalistiska alternativ fallerar ofta i att se helhetsbilden.

Vad Sverige behöver är ett nationalistiskt vänsteralternativ som inte bara ser problemen med massinvandringen utan också den praktiskt taget lika stora fasan som privatiseringen och rovkapitalismen bidragit med. För Framåt Sverige är återgången till folkhemmet någonting som är lika viktigt som att avsluta massinvandringen och påbörja återvandringen. Dessa saker hänger ihop men mer om det senare i artikeln.

Det är alltid tråkigt när saker man gillat förändras. Det är något som för länge sedan skedde för socialdemokratin när detta parti gick ifrån det gamla folkhemsvurmande partiet det var under Per Albin Hansson och Tage Erlander till vad det blivit idag. Tyvärr fortsätter vissa människor att stödja S idag fast det bara är samma parti till namnet, ideologin är sedan länge bortblåst, likaså maximen “gör din plikt kräv din rätt! ” SD har dessvärre också förändrats om än inte i samma drastiska manér som S. SD har ändå valt att tänja mer och mer på viktiga kärnfrågor som EU-frågan till återvandringen som det talas om väldigt lite nu inom SD till det jag tänker fokusera på i denna text nämligen välfärdsfrågan och inställningen till näringslivets roll i politiken.

Att värna goda förutsättningar för företag och industri är en sak men att som SD gjort nämligen att öppna upp för privatiseringar och vilt flirta med näringslivet är en helt annan. Det tycks som SD blivit vad man brukar referera till som fackidioter, nämligen att man blivit så väl pålästa och skickliga på ett ämne, i det här fallet massinvandringen och sedermera integrationsfrågor, att man glömt bort att studera vilka som gynnas av massinvandringen och den tragiska slutsatsen är att det är samma krafter som SD flirtar med regelbundet… Storkapitalister har gynnats massivt av den politik vi har idag med allt ifrån nedskärningar i välfärden, massinvandring och en urholkning av tryggheten i stort. Nu tänker jag inte påstå att alla storkapitalister är dåliga. Kamprad, Gustav Dahlén och Rausingfamiljen mm kan räknas som att ha bidragit till att bygga vårt land och inte demonterat det. Men det vore naivt att tro att majoriteten av storkapitalet brytt sig om Sveriges väl och ve mer än sitt eget välmående.

Om man missat den enorma vinst som storkapitalet gjort på massinvandringen och istället sätter sig vid samma bord som de och börja diskutera hur man ska driva politiken när man tagit makten, ja då har man tyvärr lärt känna sina fiender. Det är inte bara inom SD man missat detta dock. I år lade Robert Mathiasson, tidigare ordförande för Kommunistiska Partiet ut en satirteckning där en fet VD försökte hetsa svensken att känna agg emot invandraren för att denne ville ta hans kaka. Det är bara det att denna metafor är totalt felaktig då kapitalet mer än något annat vill att svensken ska finna sig i att invandraren vill ta den svenska arbetarens kaka. Ju billigare arbetskraft som arbetsgivaren kan få desto bättre resonerar stora kapitalägare och därför är invandrad arbetskraft så förmånlig då dessa oftast inte vet ett dugg om kollektivavtal, om sina rättigheter eller till och med ofta saknar medborgarskap i landet och blir betalade svart i vissa branscher så är detta som upplagt för moraliskt tvivelaktiga aktörer att utnyttja. Moraliskt tvivelaktiga krafter med mycket pengar i bakfickan…

SD och AFS famlar i mörkret här på samma sätt som dagens vänster famlar i mörkret med invandrings – och integrationspolitiken. Därför kommer dessa partier aldrig kunna erbjuda permanenta lösningar på dessa problem, enbart tillfälliga sådana. Sverige behöver ett alternativ som Framåt Sverige som avser att inte bara repatriera invandrare som inte sköter sig utan även kommer att återupprätta Folkhemmet, välfärdsstaten och en gång för alla sätta stopp för vinster i välfärden. Skräckexempel som John Bauer-skolorna, Carema Care osv kan inte få fortgå i en fungerande stat. Klassklyftorna måste minskas snarare för att utökas. Klassamhällets död är en lika stor nödvändighet som massinvandringens undergång om vi någonsin ska kunna rädda Sverige!

Framåt Sverige har en vidtäckande och nykter syn på hur vi ska rädda vårt land,i såväl massinvandringsfrågan men även gällandes jordbruket, energiförsörjningen osv men sist men inte minst hur vi ska återupprätta folkhemmet som började demonteras med Palme men blev slaktat med Reinfeldt. Populistiska slagord är ingenting för oss utan snarare konkreta lösningar för att göra Sverige svenskt igen utan stora klassklyftor och kapitalistiska egenintressen.

Vill du vara med och förbättra Sverige till det bättre så är Framåt Sverige alternativet för dig!