Svar till Byggnads ordf Jonas Sjöberg

Svar till Byggnads ordf Jonas Sjöberg

Min kastrerade Labrador kan uppvisa en fullständigt kraftlös passivitet. Men sen läser jag en intervju med Byggnads ordf Jonas Sjöberg och inser att jycken i jämförelse är ett testosteronmonster.
J S ska i intervjun förhålla sig till faktumet att byggnadsmarknaden är fylld med oseriösa alternativ. Och importerad arbetskraft som arbetar under miserabla förhållanden.
Byggnads ska företräda byggnadsarbetarna i Sverige och deras intressen. Dessa intressen sammanfaller med det stora folkflertalets intressen. Sysselsättning och bostadspolitik hänger intimt samman med hur vi förhåller oss till byggpolitiken.
Så Jonas eftersom du själv saknar förmåga kommer här en politik som du med högburet huvud kan lansera till dem som betalar din lön. De kommer att ansluta i princip mangrant:
• Swexit
• Full sysselsättning – Den som kan arbeta för sin försörjning gör det, annars inte en krona i bidrag
• Sex timmars arbetsdag
• All importerad arbetskraft lämnar landet. Krävs det kraftfulla åtgärder måste dessa vidtas
• Den sociala bostadspolitiken ska återinföras. Bort med marknadstänkandet. Bostaden är en mänsklig rättighet
• Stoppad invandring

Joe Nilsson
Tidigare byggnadsarbetare