Stor aktion i Stockholm

Stor aktion i Stockholm

Under den senaste tiden har Framåt Sveriges Stockholmsavdelning genomfört en mycket omfattande utdelning av material i stora delar av Stockholm. Det var en mycket lyckad aktion med väldigt många människor som fick möjlighet att ta del av Framåt Sveriges mycket viktiga budskap!