Aktivism Stockholm

Stor aktion i Stockholm

Stor aktion i Stockholm

Under den senaste tiden har Framåt Sveriges Stockholmsavdelning genomfört en mycket omfattande utdelning av material…

1 Maj aktivism

1 Maj aktivism

Under natten var det affischering runt om i Stockholm och under dagen var våra medlemmar…

Engelbrektsdagen

Engelbrektsdagen

För att högtidlighålla Engelbrektsdagen lät vi under dagen ett antal banderoller med Swexit budskap hänga…