Stå upp för den svenska neutraliteten!

Stå upp för den svenska neutraliteten!

Den 27 februari år 2022 var ett historiskt datum och inte på något positivt sätt. För den dagen valde den svenska regeringen att sätta svensk säkerhet på andraplats och global prestige på förstaplats. Att ställa sig emot den invasion som nu sker emot Ukraina anser jag, som nationalist, vara en självklarhet. Solidariteten även med andra nationers suveränitet är A och O för oss vänsternationalister. Men att däremot gå från att visa solidaritet genom att skicka förnödenheter och skydd till att börja med och sedan skicka vapen är ett mycket stort steg, ett steg som det svenska folket vare sig gett sitt medgivande till eller ens blivit tillfrågade om. Vår svenska neutralitet har tjänat oss väl och vi har, istället för att bli inblandade i massor med konflikter, valt att sköta om vårt eget hus, vårt eget folk och värna vår egen vilja och framtidsmål.

Vi har gjort ett undantag från denna regel men vid en extrem situation under andra världskriget när vårt grannland Finland blev angripet. Att försvara grannländer är något helt annat än att börja skicka vapen till Ukraina, som vare sig är grannland eller med i EU. I programmet 30 minuter med Anders Holmberg så tillfrågades Jimmie Åkesson om vad som menades med en rad på partiets hemsida som löd: ” Sverigedemokraterna vill att Sverige ska respektera balansen mellan stormakterna.” Anders Holmberg flög direkt på Åkesson för denna mening men ärligt talat, vad är fel med denna formulering? Att respektera balansen är viktigt i världen för både geopolitik och för att behålla en harmoni på ett internationellt plan. SD har dock tyvärr under Ukrainakrisen valt att svänga rejält.

Populistiska krav på svenskt deltagande var övermäktiga SD som nu tillsammans med alla andra partier förutom V valde att rösta för att stödja förslaget att skicka vapen till Ukraina. Det finns också en trojansk häst i denna debatt. När hotbilder visar sig så kan man tro att tonen i skällan borde bli att vi bör utöka vårt eget försvar, men icke. Det är alltid underordnat det som hägrar mest nämligen ett fullvärdigt NATO-medlemskap som ledande politiker och debattörer allt som oftast kräver med en väldigt stor lögn till det svenska folket om att ett sådant medlemskap enbart skulle skydda oss. Faktum är att NATO inte bara skyddar utan också kräver att man rycker ut till andra nationers försvar inom alliansen villkorslöst. Med tanke på att USA är den mäktigaste medlemmen i denna allians och dikterar denna allians villkor så krävs det ju ingen enorm tankeverksamhet för att inse vad som kan ske med både vår säkerhet och vårt lands fortsatta existens om ett fullt krig skulle bryta utan mellan super- och stormakterna. Just nu målar media upp en bild av Sverige som ett land som står för andra länders frihet och oberoende.

Detta är tyvärr en falsk bild som vi setts bevisats gång efter annan efter allt vårt undfallande för USA´s inblandning i allehanda konflikter där civila dödsoffer inte bara var offer utan stundtals direkta mål.. Vi tänker då osökt på konflikter som i Jugoslavien, Syrien, Irak med flera. Vi I Framåt Sverige vill ha ett starkt svenskt försvar som kan slå tillbaka alla typer av väpnade angrepp på vårt land. Men för det krävs det en betydligt större satsning och helt andra prioriteringar än vår regim gjort nu och utan bekostnad av vår frihet, vårt oberoende som ett NATO-medlemskap skulle innebära.