Protest mot nya modulhus i Haninge

Protest mot nya modulhus i Haninge

Under måndagkvällen valde delar av Framåt Sverige Stockholm att ansluta sig till ett protestmöte arrangerat av grannar till det nya området med modulhus för flyktingar i Vendelsö, som till absolut största delen skall inhysa nyanlända.

I ett fult försök för att misstänkliggöra protester, har kommunledningen sagt att en liten del av lägenheterna skall tillfalla bostadslösa ungdomar.
Det återstår att se om någon lägenhet i slutändan kommer innehas av en svensk.

Stämningen bland de boende var mycket upprörd och man upplevde sig överkörda och inte tillfrågade.

de som verkligen känner sig hotade, med rätta, är de förnedringsrånade ungdomarna och de kvinnor som utsätts för sexualbrott

En av anledningarna som kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) använde som ursäkt var att man känt sig hotade och obekväma vid ett tidigare möte om ett annat boende i ett närliggande område.
En av våra representanter på plats lät Wasberg veta att de som verkligen känner sig hotade, med rätta, är de förnedringsrånade ungdomarna och de kvinnor som utsätts för sexualbrott och att Wasbergs känsla får man nog se som ett lyxproblem i det sammanhanget, för ilskna kommentarer går inte att jämföra med offer som verkligen utsätts.
Vi vill dock påpeka att vi på inget sätt varken ägnar oss åt hot eller uppmanar till hot.

Ungdomsrånen har i Haninge ökat med 200%(Mitti).

Vi har dock full förståelse för och delar den ilska som uppstod vid det nu aktuella mötet. Wasberg befann sig på plats för att svara på frågor och det skulle hon fått beröm för av oss om det inte vore för att hon inte svarade konkret på i princip någon fråga.

Förutom den direkta påverkan på livskvalitén i området detta boende kommer leda till, kom det även fram mycket underliga uppgifter om både det företag som fått i uppgift att sköta boendet samt hur upphandlingen har gått till.

Många av de närvarande på mötet var kraftigt misstänksamma att det ligger släkt eller vänskapsband mellan företaget ifråga och styrande på kommunen.

Framåt Sveriges punkter för dessa frågor är vad som behövs för en långsiktig lösning på dessa problem, Stoppa roffarkapitalismen , Nej till ett mångkulturellt Sverige , Påbörja en kontrollerad återvandring , Stoppa invandringen och arbetskraftsimporten , Förändra Sveriges flyktingpolitik.

Vid mötets slut sa en granne
– När detta byggs måste jag skaffa fönstergaller och säkerhetsdörr.
Meeri Wasbergs svar blev
– Bra, det ger arbetstillfällen.