Om branden på Silvergården

Om branden på Silvergården

Låt oss inte lura oss själva, en stor orsak till att Landskrona röstade fram Torkild och liberalerna, var med löfte om att segregationen skulle förbättras, och ordning och reda skulle det bli igen. Så har inte skett, och de som främst drabbats är svenska arbetare.

Alltfler områden har drivit iväg svenska arbetare till lugnare områden, samtidigt som det byggs nytt i utkanten av stan. Vad planen är och vem som ska bo i dessa områden vet vi inte än, är planen att hela Landskrona ska bli ett Koppargården så bor det snart inga arbetare kvar i stan och hur ska Landskrona försörja sig då.

De senaste veckorna har det brunnit två gånger i koppargården-området. Och nej det kanske inte drabbade ditt område (det drabbar dem själv…) men vem tror du får betala kalaset, och tror vi verkligen att vi kommer vara fria från samma händelser i längden?

Sverigedemokraterna är stora i vår stad. Detta helt förståeligt, men har ni verkligen hört något från dem något riktigt som hade kunnat göra Landskrona lika skön att bo i som den är vacker? Är du arbetare och

Landskrona-bo så behöver du ett annat alternativ, vi kan inte hålla på i samma inrutade spår, som uppenbarligen leder till totalt kaos, förr eller senare.

Vi i Framåt Sverige går gärna först! Men vi måste bli fler.

-För en ny arbetarrörelse där Folkhemmet, traditionen, solidariteten, och gemenskapen är grunden för framtiden.”

Ulf Nilsson