Nyliberalismen skapar rotlöshet

Nyliberalismen skapar rotlöshet

En ny flyktingkris á la 2015 befaras av vissa nu när talibanerna enkelt tagit över Afghanistan efter att USA lämnat landet.

Men det är inte invandrare eller ens dessa stora flyktingströmmar som utgör det egentliga hotet mot Sverige och Europa i sin helhet. Inte mer än ett vapen i sig ensamt utgör ett hot mot ett potentiellt offer.

Flyktingpolitiken är blott ett vapen och det är den som bär vapnet som är det riktiga hotet. I detta fall är det globalisterna med sin postmoderna nyliberalism som driver igenom sin agenda med olika medel där människor i fattiga länder utgör en bricka i spelet.

Till att börja med används invandringen för att totalt slå sönder den enighet som finns hos folket. Det skapar motsättningar mellan grupper i samhället där fokus inte längre ligger på att bekämpa kapitalism och globalism utan mer primära ting som överlevnad för folket. Målet är onekligen att omintetgöra arbetarrörelsen och därmed också välfärdsstaten och avveckla allt vad arbetsrätt heter.

Fortsättningsvis är det ett sätt att skapa otrygghet hos folket. Svensken har av tradition varit ett fritt folk med inte allt för stor vilja att kuvas av en överhet. En auktoritär polisstat med en alltmer militariserad polis och med övervakningskameror i varje hörn är ingenting som de flesta svenskar skulle efterfråga normalt sett. Globalisterna hade således aldrig kunnat skapa ett sådant samhälle i Sverige utan att skapa en folkstorm och totalt motstånd. Idag närmast ber folk om det. Det är det mest effektiva sätt att införa något som folk egentligen inte vill ha, att få folket själva att be om det genom att få dem att tro att det är något de själva vill ha. Detta har de lyckats med genom att skapa ett extremt rått samhälle där våld är en del av vardagen. Återigen är det invandringen som använts som vapen i detta slag.

Och nog är svensken om än inte till synes de mest utåtriktade personerna ändock godhjärtade och solidariska. Ej heller kan man beskylla svensken för att anse sig förmer än andra eller än värre vara rasister. Detta utnyttjas av makten för att trycka på att öppna gränserna för invandringen i abnorma mängder. För propagandan är det mäktigaste vapen nyliberalismens påhejare använder sig utav.

Propaganda är inte minst påtagligt när det kommer till den tredje delen som globalisterna försöker driva igenom med hjälp av invandring. Svensken är född till att vara fri. Svensken har i århundraden slagits för sin nationella suveränitet och emot imperialister. Det finns således ett starkt motstånd långt in i folksjälen hos svensken att göra motstånd mot globalism och imperialism vilket inte alls är till fördel för en globalistisk elit. Målet är att slå sönder svenskens känsla av nationell tillhörighet och förvandla folket till en kosmopilitisk grå massa. Propagandan som pumpats ut i decennier är att svensken har uppstått genom invandring och är ett hopkok av olika folkgrupper, att svenskar inte är urinvånare i Sverige, att svensk kultur inte existerar utan är en blandning den också och allt som möjligen kan ses som svensk kultur är dåligt och tråkigt. Detta i samband med hyllande av andra kulturer och ett enormt inflöde av människor med en väldigt olik kultur från Mellan Östern och Centralasien, kulturer med starka karaktärsdrag men som svensken inte intuitivt kan känna samhörighet med.

Så skapas en osäker och rotlös människa utan kultur, utan ursprung och utan hemland. Det ligger dock i människans natur att söka en mening och tillhörighet. När svensken famlar i tomrummet efter något att gripa tag i så matas vi också med en amerikansk kulturimperialism där det amerikanska glorifieras. I denna situation är det ett alternativ som är lättare för svensken att anamma än en islamistisk kultur och således förvandlas svensken från en egen nationalitet till en amerikaniserad del av en global folkmassa.

”Svensk” blir inte mer än en beteckning på vilken stat man bor i. Liksom om man i USA bor i Kalifornien eller Florida. Detta är redan en sanning som alltid lyfts fram i debatter kring invandringsfrågan om vem som är svensk eller ej.

Så försvinner svensken som etnisk företeelse. Sverige blir en stat i en globalistisk stat styrd av imperialister. En auktoritär och nyliberal polisstat.

Vapnen som används är i stor utsträckning massinvandring ackompanjerad med massiv propaganda. Vi får aldrig glömma att det inte är invandringen i sig som är hotet utan de som ligger bakom den, som orsakat den och som utnyttjar den i egna syften som är det verkliga hotet. Men med det sagt så kan man inte låta bli att bekämpa de vapen som används. Vi måste i varje slag ta kamp emot och bekämpa deras invandringspolitik och deras propaganda men ingenting vinns utan att också bekämpa nyliberalismen, globalismen och imperialismen.