Nattvandring i Göteborg

Framåt Sveriges idé är att organiseras som en bred folklig rörelse och verksamheten är fokuserad på aktivism. Oavsett vilken form vi kommer ta i framtiden: förbund, folkrörelse eller parti så är det aktivismen som står i centrum. Arbete ute bland människor är grunden och skall så alltid vara.

En av våra grundläggande synpunkter är att samhället måste förändras stort på lång sikt men även i mindre mått på kortare sikt och att förändring är något vi måste skapa själva istället för att förlita oss på politiker och den representativa demokratin där vi enbart blir måttligt involverade vart fjärde år. Folkmakt är att ta saken i egna händer och skapa det samhälle man vill ha och denna kamp måste komma underifrån, från folket och inte ovanifrån från politiker och andra maktinnehavare.

En del i detta är att vi vill ha ett tryggt samhälle. För att nå dit måste det till stora politiska förändringar men det är långsiktiga mål. Under tiden måste vi skapa den trygghet staten inte förmår skapa åt oss. Därför anordnar Framåt Sverige nattvandringar där det är möjligt.

I Göteborg har vi i dagsläget inte tillräckligt många medlemmar och det är inte alla som vill eller har möjlighet att delta på nattvandringar. Målet är att vi ska ha regelbundna vandringar i olika bostadsområden och i de centrala stadsdelarna för att hindra våldsbrott som allt fler utsätts för i dagens samhälle. Ju fler vi blir desto större kan vi utvidga verksamheten.

I dagsläget har vi enbart en medlem som frivilligt ställer upp och därför har vi sökt samarbete med en annan organisation med mer erfarenhet och med fler medlemmar. Denna organisation är politiskt och religiöst obunden och syftar enbart till att vara en antivåldsorganisation.

Under lördagsnatt den 3 oktober deltog medlem ur Framåt Sverige på nattpatrull i Göteborgs centrum där ett par bråk kunde avstyras med vår hjälp.

Vi behöver nu fler frivilliga.

Du behöver inte vara medlem i Framåt Sverige för att delta. Det räcker att du har en god vilja att göra något konkret för att skapa det samhälle vi alla förtjänar. Vi ställer inte heller krav på att du måste delta varje vecka men för engagemangets skull bör du kunna delta regelbundet och ett par gånger i månaden.

Vårt nuvarande mål är att vi ska ha vandringar en gång i veckan men vi måste bli fler för vår egen säkerhets skull.

Är du intresserad av det så hör av dig till oss i Framåt Sverige Göteborg.