Möte

Möte

Framåt Sverige Gbg har idag haft ett givande avstämningsmöte i solskenet. Vi kom gemensamt fram till att anordna en social träff med aktivitet såsom minigolf och eller grillning i Juni månad och 1-2 aktivistträffar i Juni.
FS gbg har en tydligt kravlös inställning till dylik aktivism och det sker utifrån var och ens egna initiativ. Väl mött i Juni och vidare uppdateringar kommer löpande.
Framåt kamrater.