Christian Pavón

Christian Pavón

Ordförande

Mitt namn är  Christian, jag är en 28 årig jurist som under hela mitt vuxna liv alltid varit enagerade i vänsternationalistiska frågor.

Jag är i synnerhet intresserad av frågor som rör jordbruk och kultur men gillar samtidigt också att diskutera det mesta som är politiskt.

Mina fritidsintressen är bland annat friluftsliv, Judo och film.

E-Post: christian.pavon@framatsverige.se

Flera representanter

Fredrik Hansson

Fredrik Hansson

Axel W Karlsson

Axel W Karlsson