Axel W Karlsson

Axel W Karlsson

Ålder: 60 +

Fri skribent 1982-
VDM - Verbi Divini Minister 1977 = Prästvigd för Svenska kyrkan 1977
Församlingspräst 1977-1994
Göteborgs Stift 1994-1998
Kyrkans Forskningsavdelning 1998-2007, forskare
Kyrkomötet 2010-2018

E-Post: axel.w.karlsson@framatsverige.se

 

Flera representanter

Christian Pavón

Christian Pavón

Ordförande
Fredrik Hansson

Fredrik Hansson