Kräv en förändrad invandringspolitik

Kräv en förändrad invandringspolitik

Från 2015 och framåt har knappt 700 000 uppehållstillstånd beviljats. Då ska vi vara medvetna om att EU-medborgare behöver inte söka uppehållstillstånd när de te x ska arbeta här.
Med andra ord det väller in människor och vi har inte koll på hur många det är egentligen. Vi har alltså ingen kraftig inskränkning av invandringen. En ytterst begränsad del av alla dessa har asylskäl. De söker sig helt enkelt en bättre tillvaro. De flyr inte från krig och förföljelse- det är en stor lögn!
Glöm välfärdsstaten. Gör er redo för en segregation som förändrar samhället i grunden.
Eller ta ställning och kräv en förändrad invandringspolitik.