För nationellt självbestämmande!

För nationellt självbestämmande!

I efterkrigstiden så byggde Sverige upp ett av världens bästa folkförsvar, både militärt och civilt. Nästan hela befolkningen fanns att tillgå vid en kris.

Corona-krisen har, med all tydlighet, visat att krisberedskapen följt den nyliberala doktrinen om Just in Time. Med förödande resultat.

Och om vi inte kan stå på egna ben vid en kris så blir vi beroende av utomstående aktörer, och blir därmed ofria.

För nationellt självbestämmande!
– Swexit nu!
– Avbryt Nato-sammarbetet Partnerskap för Fred.
– Öka anslaget till Försvaret kraftigt!
– Återuppbygg totalförsvaret med obligatorisk värn och civilplikt för alla ungdomar.