EU paketet värre än bara pengarna

EU paketet värre än bara pengarna

Då var det taget, nästa steg mot ett federalt EU. Ett inte oväntat steg, men likväl ett gigantiskt kliv.

Pengarna vi pratar om är illa nog, men i det stora är det inte det som är det värsta.

Pengar är inget i jämförelse med att ge upp sin nationella självständighet.

Pengarna i detta paket och höjda avgiften är dessutom bara en liten del av det vi kommer betala efter att EU tagit full kontroll över rätten att ta ut skatter.

För rätten att ta ut skatter är nästa steg, men som vanligt när det gäller att skapa den nya nationen, som skall kolonialisera alla tidigare nationer i Europa, gäller det att inte visa sitt rätta ansikte, utan man kallar det, ta ut avgifter.

Redan i januari öppnade EU-ministern Hans Dahlgren upp för att EU skulle ha rätt att ta ut dessa skatter.

I samband med detta uttalade sig Martin Kinnunen (SD) att man var emot i princip, men att det gällde att se på det pragmatiskt.
Finspråk för att “vi har inga principer och inget är heligt.” 

För samtidigt som de styrande jublar över att Europa nu är enat, så vet dom väl att en majoritet av befolkningen i europa är emot deras projekt. Det är anledningen att allt de gör, görs i steg och med omskrivningar.

Detta paket har som ett flertal debattörer redan klargjort inget med corona att göra, det går att avläsa i hur pengarna fördelas.

EU har inget med välfärd att göra. EU är ett nyliberalt projekt för att tillfredsställa storfinansen.
Men plundrar Europas arbetande folk genom skatter för att slussa dom till dessa multinationella bolag.

Men vi har vår lojalitet, den ger vi våra medmänniskor och vårt land, men ni styrande får den inte.

En välfärdsstat har inget att hämta i EU. Men man vill få det till att detta är en handling av solidaritet, men det lurar dom inte många med.
Att svika sitt eget folk i hårda tider, är inte att vara solidarisk. Inte mot de som de skall tjäna.
Mot Sveriges svagaste är de helt känslokalla.

Nä dom får leva i rädsla i ett samhälle som inte säger sig ha “råd” att upprätthålla tryggheten.
Nä folk får leva på gatan i ett samhälle som inte har “råd” att lösa bostadskrisen.
Nä vi lever i ett samhälle där vårdbehövande inte får den vård dom behöver för vi inte har “råd”.

Ni styrande har gjort era prioriteringar, stå ert kast. Vi, folket, har kanske inte samma resurser som ni har. Men vi har vår lojalitet, den ger vi våra medmänniskor och vårt land, men ni styrande får den inte.

Vi uppmanar er styrande, ta av era sverige pins, ta bort sverige flaggorna på presskonferenserna och hala svenska flaggan från riksdag och rosenbad.
Hissa istället den smutsiga EU flaggan, symbolen för det projekt ni tjänar.

För i riksdagen idag har vi inget parti som verkar för ett svenskt utträde och sanningen är att om man inte verkar för ett utträde är man en del av EU.

Det är svart eller vitt, medlöpare eller frihetskämpe.

Domen kommer bli hård mot er.