Nyliberalismen skapar rotlöshet

Nyliberalismen skapar rotlöshet

En ny flyktingkris á la 2015 befaras av vissa nu när talibanerna enkelt tagit över Afghanistan efter att USA lämnat landet.

Men det är inte invandrare eller ens dessa stora flyktingströmmar som utgör det egentliga hotet mot Sverige och Europa i sin helhet. Inte mer än ett vapen i sig ensamt utgör ett hot mot ett potentiellt offer.

Flyktingpolitiken är blott ett vapen och det är den som bär vapnet som är det riktiga hotet. I detta fall är det globalisterna med sin postmoderna nyliberalism som driver igenom sin agenda med olika medel där människor i fattiga länder utgör en bricka i spelet.

Till att börja med används invandringen för att totalt slå sönder den enighet som finns hos folket. Det skapar motsättningar mellan grupper i samhället där fokus inte längre ligger på att bekämpa kapitalism och globalism utan mer primära ting som överlevnad för folket. Målet är onekligen att omintetgöra arbetarrörelsen och därmed också välfärdsstaten och avveckla allt vad arbetsrätt heter.

Fortsättningsvis är det ett sätt att skapa otrygghet hos folket. Svensken har av tradition varit ett fritt folk med inte allt för stor vilja att kuvas av en överhet. En auktoritär polisstat med en alltmer militariserad polis och med övervakningskameror i varje hörn är ingenting som de flesta svenskar skulle efterfråga normalt sett. Globalisterna hade således aldrig kunnat skapa ett sådant samhälle i Sverige utan att skapa en folkstorm och totalt motstånd. Idag närmast ber folk om det. Det är det mest effektiva sätt att införa något som folk egentligen inte vill ha, att få folket själva att be om det genom att få dem att tro att det är något de själva vill ha. Detta har de lyckats med genom att skapa ett extremt rått samhälle där våld är en del av vardagen. Återigen är det invandringen som använts som vapen i detta slag.

Och nog är svensken om än inte till synes de mest utåtriktade personerna ändock godhjärtade och solidariska. Ej heller kan man beskylla svensken för att anse sig förmer än andra eller än värre vara rasister. Detta utnyttjas av makten för att trycka på att öppna gränserna för invandringen i abnorma mängder. För propagandan är det mäktigaste vapen nyliberalismens påhejare använder sig utav.

Propaganda är inte minst påtagligt när det kommer till den tredje delen som globalisterna försöker driva igenom med hjälp av invandring. Svensken är född till att vara fri. Svensken har i århundraden slagits för sin nationella suveränitet och emot imperialister. Det finns således ett starkt motstånd långt in i folksjälen hos svensken att göra motstånd mot globalism och imperialism vilket inte alls är till fördel för en globalistisk elit. Målet är att slå sönder svenskens känsla av nationell tillhörighet och förvandla folket till en kosmopilitisk grå massa. Propagandan som pumpats ut i decennier är att svensken har uppstått genom invandring och är ett hopkok av olika folkgrupper, att svenskar inte är urinvånare i Sverige, att svensk kultur inte existerar utan är en blandning den också och allt som möjligen kan ses som svensk kultur är dåligt och tråkigt. Detta i samband med hyllande av andra kulturer och ett enormt inflöde av människor med en väldigt olik kultur från Mellan Östern och Centralasien, kulturer med starka karaktärsdrag men som svensken inte intuitivt kan känna samhörighet med.

Så skapas en osäker och rotlös människa utan kultur, utan ursprung och utan hemland. Det ligger dock i människans natur att söka en mening och tillhörighet. När svensken famlar i tomrummet efter något att gripa tag i så matas vi också med en amerikansk kulturimperialism där det amerikanska glorifieras. I denna situation är det ett alternativ som är lättare för svensken att anamma än en islamistisk kultur och således förvandlas svensken från en egen nationalitet till en amerikaniserad del av en global folkmassa.

”Svensk” blir inte mer än en beteckning på vilken stat man bor i. Liksom om man i USA bor i Kalifornien eller Florida. Detta är redan en sanning som alltid lyfts fram i debatter kring invandringsfrågan om vem som är svensk eller ej.

Så försvinner svensken som etnisk företeelse. Sverige blir en stat i en globalistisk stat styrd av imperialister. En auktoritär och nyliberal polisstat.

Vapnen som används är i stor utsträckning massinvandring ackompanjerad med massiv propaganda. Vi får aldrig glömma att det inte är invandringen i sig som är hotet utan de som ligger bakom den, som orsakat den och som utnyttjar den i egna syften som är det verkliga hotet. Men med det sagt så kan man inte låta bli att bekämpa de vapen som används. Vi måste i varje slag ta kamp emot och bekämpa deras invandringspolitik och deras propaganda men ingenting vinns utan att också bekämpa nyliberalismen, globalismen och imperialismen.

COOP visar samhällets digitala sårbarhet

COOP visar samhällets digitala sårbarhet

Nyligen såg vi hur matjätten COOP fått stänga majoriteten av sina butiker på grund av en webbattack emot domänägaren till deras digitala system. Inte bara COOP drabbades dock utan även Shell och Apoteket hjärta mfl. Det som dessa digitala attacker visade väldigt tydligt på är att ett samhälle som mer och mer inriktar sig på digitala betalningsmedel också löper större och större risker för att bli lamslagna. Butiker och näringsidkare har ett ansvar både för kunderna och samhället att tillåta kontant betalning. Detta är viktigt dessutom eftersom rovgiriga kapitalister gång efter annan har visat sig stänga ned konton och dylikt för oppositionella. Om kontanta betalningssystem slutar användas så ger det inte bara överklassen en enorm fördel utan kan även försätta samhället i en enorm kris när dessa system havererar som vi nyss såg i detta exempel.

Riksbanken har tidigare har sagt att det inte ska vara tillåtet att neka kontant betalning och har även varnat för denna trend även om det politiska etablissemanget tigit stilla om detta problem. Hela samhället skadas av att man gör det sårbart men i fallet med avkontatifiering så skadas arbetarklassen mest. Vi bör som medborgare arbeta för ett nytt system där politikerna faktiskt tar ansvar för den ekonomiska politiken och tryggheten på riktigt.

Polis mördad i Helsingborg

Polis dödad i Göteborg och kallblodigt dessutom, dödad när han talade med människor i området, alltså var det ingen kamp inblandad utan en avrättning som det till och med beskrivs som av etablerad media. En kollega blev allvarligt skadad i processen och när polismannen låg och dog så gjorde folk runt om ingenting annat än att titta på..

Framåt Sverige tänker av hänsynsskäl till polismannens anhöriga och vänner inte länka videon där han ligger döende men det blottar en viktig brist i samhället det med. Vad som nu lär ske är följande: Tidningar kommer skriva 2 veckor av falska snyftreportage men aldrig våga ta tag i huvudfrågan eller än mindre huvudåtgärderna som behövs för att åtgärda detta. Politiker lär hålla långa litanior om hur oacceptabelt det är och hur vi behöver fler poliser men i riksdagen kommer SD vara det enda partiet som vågar ta itu med problemet på riktigt. Nu har de kriminella visat att de har styrkan att börja ge sig på staten självt. Vi svenskar behöver aktivt börja agera som medborgare emot kriminaliteten och via grannsamverkan och förberedelse stå upp för oss och våra familjers och vänners säkerhet.

Om den havererade massinvandringen inte avslutas och klanerna inte rensas ut så kommer vi svenskar få ett helvete som vi sällan sett maken till!

Hånet emot Britt Marie 45 avslöjar Centerns syn på svenska arbetare

Hånet emot Britt Marie 45 avslöjar Centerns syn på svenska arbetare

Nyligen släppte Réka Tolnai ifrån CUF en reklamvideo för Centerns politik som blev viral och som handlade om hur Centern vill avskaffa LAS till förmån för det som det så fint heter: “Ungdomars chans att få jobb efter att de har utbildat sig.” Det dröjer dock inte länge innan man inser att dessa ord enbart är klyschor. I videon så hittar Reka på ett vanligt svenskt medelålders-kvinnonamn vilket är Britt Marie och säger bland annat att Britt Marie kan sitta och lata sig i fikarummet. Hela budskapet som videon vill förmedla är alltså att den svenska arbetande befolkningen i medelåldern är lata och att ungdomar ska ta över fast ofta just den grupp människor som den fiktiva karaktären Britt Marie representerar är erfarna och väldigt duktiga på sitt arbete.

Att C har velat göra något så galet som att avskaffa LAS är ingenting nytt och alla tänkande människor inser att det handlar om att underminera den svenska arbetande befolkningens rättigheter till förmån för den globalistiska politiken där arbetare och anställda som kräver något av sina arbetsgivare är ett stort gissel för sina överordnade och hindrar dessa att forma arbetsmarknaden precis så hänsynslöst och vinstmaximerande som de själva vill utan att för ett ögonblick tänka på sina anställda. Vad som däremot är extra chockerande här är det tydliga föraktet och den öppna fräckheten som detta tyder på. Reka är en tjej med invandrarbakgrund som menar att en svensk kvinna på 45 år med en antydd lång bakgrund inom arbetsmarknaden ska skuffas undan för att Réka och hennes vänner ska ta över hennes arbete. Fräckheten är verkligen slående..

Under ett bra tag nu har tyvärr partiet som många trodde skulle ta upp kampen emot orättvisor riktade emot svenskar nämligen SD rört sig mer och mer åt höger i välfärdsfrågor. Helt plötsligt är inte förstatligande av välfärden längre lika aktuellt. Även om detta parti kanske har goda intentioner i dessa frågor så spelar det ingen roll om de samtidigt blir duperade av krafterna som vet betydligt mer än dem själva i dessa frågor.

Om någon ifrågasatte att det krävs en svensk nationalistisk arbetarrörelse så bör Réka´s video om något skingra alla tvivel..