Protester mot profitörer på otrygghet

Protester mot profitörer på otrygghet

Framåt Sverige Helsingborg anslöt sig till kampen mot de planerade modulhusen i Haninge som till stora delar skall inhysa invandrare.
I slutet av förra veckan hängde man upp banderoll på byggbolagets, Flexon, huvudkontor som är beläget i just Helsingborg. Banderollen löd “FLEXON = PROFIT PÅ OTRYGGHET, STOPPA FLYKTINGBOENDET”

Det var i Augusti som bolaget Flexon skulle börja bygga ett modulhus område i en park belägen i Haninge.
Detta var något som grannarna under flera års tid hade överklagat men blivit överkörda.

Byggstarten blev dock en signal till protester. Någon eller några rev staket natten innan byggstart och på morgonen samlades grannarna samt en från Framåt Sverige för fika på ängen.

Efter en längre diskussion med polisen beslöts att flytta protesten till precis utanför den tilltänkta byggplatsen.

Detta blev signalen till en protest som pågick från tidig morgon till sen kväll varje dag.

Flexon, satte upp bygg staketet redan samma dag.

När de som skulle fortsätta protesten dagen efter kom till platsen, visade det sig att staketet åter låg ner.

Efter några dagars protester, gick kommunledningen ut och sade att man pausade för att granska oegentligheter som hade upptäckts i kontrakten med byggbolaget.

Flexon gick i denna veva ut i lokalpressen och meddelade att man drar sig ur.

Detta visade sig förra vecka vara lögn när det meddelades att bygget skulle återupptas.

Det var då som Framåt Sverige Helsingborg, valde att sätta upp banderollen.

I morgondagens avsnitt av podden “C & C ett nationellt vänsterperspektiv” kommer detta bygge och protesterna runt det att diskuteras. 

Kräv en förändrad invandringspolitik

Kräv en förändrad invandringspolitik

Från 2015 och framåt har knappt 700 000 uppehållstillstånd beviljats. Då ska vi vara medvetna om att EU-medborgare behöver inte söka uppehållstillstånd när de te x ska arbeta här.
Med andra ord det väller in människor och vi har inte koll på hur många det är egentligen. Vi har alltså ingen kraftig inskränkning av invandringen. En ytterst begränsad del av alla dessa har asylskäl. De söker sig helt enkelt en bättre tillvaro. De flyr inte från krig och förföljelse- det är en stor lögn!
Glöm välfärdsstaten. Gör er redo för en segregation som förändrar samhället i grunden.
Eller ta ställning och kräv en förändrad invandringspolitik.

De globala monopolbolagen hotar yttrandefriheten

De globala monopolbolagen hotar yttrandefriheten

De globala monopolbolagen hotar med att ta bort sin annonsering från bl a facebook.
Den officiella anledningen är att rasism och hat förekommer. Speciellt nu i kölvattnet av Black lives matter.
Bullshit! Det handlar om att ”antirasismen” ifrågasätts. Antirasismen är helt ofarligt för storkapitalet. Den flyttar fokus bort från klass och vill att vi ska prioritera hudfärg och etnicitet istället.
Dessa storbolag omsätter mer pengar än de flesta nationer. De styr också den demokratiska agendan.
De vill ha öppna gränser och obefintliga hinder för sin vinstmaximering.
Vi måste börja i det lilla. Organisera dig!

Svar till Byggnads ordf Jonas Sjöberg

Svar till Byggnads ordf Jonas Sjöberg

Min kastrerade Labrador kan uppvisa en fullständigt kraftlös passivitet. Men sen läser jag en intervju med Byggnads ordf Jonas Sjöberg och inser att jycken i jämförelse är ett testosteronmonster.
J S ska i intervjun förhålla sig till faktumet att byggnadsmarknaden är fylld med oseriösa alternativ. Och importerad arbetskraft som arbetar under miserabla förhållanden.
Byggnads ska företräda byggnadsarbetarna i Sverige och deras intressen. Dessa intressen sammanfaller med det stora folkflertalets intressen. Sysselsättning och bostadspolitik hänger intimt samman med hur vi förhåller oss till byggpolitiken.
Så Jonas eftersom du själv saknar förmåga kommer här en politik som du med högburet huvud kan lansera till dem som betalar din lön. De kommer att ansluta i princip mangrant:
• Swexit
• Full sysselsättning – Den som kan arbeta för sin försörjning gör det, annars inte en krona i bidrag
• Sex timmars arbetsdag
• All importerad arbetskraft lämnar landet. Krävs det kraftfulla åtgärder måste dessa vidtas
• Den sociala bostadspolitiken ska återinföras. Bort med marknadstänkandet. Bostaden är en mänsklig rättighet
• Stoppad invandring

Joe Nilsson
Tidigare byggnadsarbetare