Sveriges mörkaste dag någonsin

Sveriges mörkaste dag någonsin

Sverige har nu blidkat diktatorn Erdogan för att få vara med i NATO. En av kraven är att vi ska sluta stödja den demokratiska Gulénrörelsen, en rörelse som verkar för demokrati och emot den odemokratiska utvecklingen under Erdogan där Turkiet under de senaste 6 åren förvandlats till en diktatur som på löpande band fängslar journalister, minoriteter, domare, författare och oppositionella.

Det är svårt en sådan här dag att känna sig arg å svenska folkets vägnar ty svenska folket har varit närapå obefintligt engagerade i detta och varit väldigt behjälpliga med att bli en knähund åt USA.Framåt Sverige har sökt samarbete med andra demokratiska nationella organisationer emot NATO men tyvärr har intresset varit noll för att anordna konkret aktivism emot detta.

Vi har även sökt samarbete utöver denna sfär men även där har intresset varit väldigt lågt. Tydligen är många idag mer intresserade av likes på sociala medier än att aktivt vilja rädda Sverige…

Har SD en framtid som ett nationalistiskt parti?

Har SD en framtid som ett nationalistiskt parti?

SD har nyligen valt att öppna sig i frågan om NATO-medlemskap. Det måste nu vara tydligt för alla att SD är ett väldigt kompromissande parti och tyvärr lättpåverkat. Svenskt oberoende från överstatliga allianser är en av SD´s största kärnpunkter och den punkt man naggat mest på i kanterna, först med EU, sedan med NATO. Många väljer nu att sälja ut sig ännu mer till fördel för stugvärmen. Man väljer också att göra sig av mer och mer med det gamla gardet som byggde upp SD som till exempel Mikael Jansson som trots att han möjliggjorde SD som ett riksdagsparti inte blev satt på partiets riksdagslista inför detta val. Vad det här beror på är att SD vill bli mer ett borgerligt parti, ett näringslivsvänligt parti, vi ser även detta beteende i deras ökade positivitet till vinster i välfärden. Endast efter ett möte med näringslivstoppar så valde SD att svänga från sin förut så bestämda åsikt. Ett parti vars ledning ändrar åsikter lika snabbt som ett barn blir glatt när den får en klubba är inte i framtiden långsiktigt hållbart för Sverige.

Tilläggas bör också att Sverigedemokraterna har börjat nagga även om återvandring och vill nu erbjuda 400000 kr till folk så att de självmant kan vilja åka hem. I realiteten innebär det 400000 kr av våra skattepengar till människor som bland annat solkat ned och förstört Sverige via respektlöst beteende och ofta regelrätt kriminalitet. Vi ska inte betala ett öre till sådana människor!Många människor nu kommer med fog att rösta på SD i detta val då detta parti är det enda nationalistiska som kommer att kunna åtgärda de värsta problemen vi har nu.

Men det här med NATO bör ge folk en fingervisning om hur SD kommer agera i framtiden. Säljer man sig som en prostituerad som SD faktiskt gjort här så lär man inte behöva vara en spågumma för att inse hur det partiet lär se ut valet 2026. Då vågar jag som ordförande för Framåt Sverige faktiskt påstå att SD lär ha tagit bort sin nationalistiska stämpel och antingen beskriver sig själva som ett mittenparti eller regelrätt som borgerliga. Det är därför Framåt Sverige och AFS behövs för att i framtiden kunna ge Sverige den hårdföra politik som krävs. Personligen är jag vänsternationell men det viktigaste nu är inte vad man betecknar sig som utan vad man vill åtgärda. Vill man stoppa massinvandringen, påbörja massiv repatriering och stoppa vinster inom välfärden så är man en vän till Sverige. Vill man det inte så är man en fiende till Sverige.

Ett parti som SD är inte utan sin nytta men kommer i framtiden bli mer och mer liberaliserat. Ett sådant alternativ är inte hållbart för Sverige i längden. Det är således inte bara dumt att i framtiden lägga ut allt krut på SD utan farligt för Sverige. Grupper som oss och Alternativ för Sverige måste vara där för att fylla upp ett hål, för att agera när SD blivit förlegat och när liberaliseringen blivit för massiv, tyvärr är det åt den riktning som skepp Åkesson/Karlsson nu seglar. Det viktigaste nu är att få människor att tänka proaktivt och inse en tråkig sanning: SD i framtiden kommer att bli ett liberalt parti.

Stå upp för den svenska neutraliteten!

Stå upp för den svenska neutraliteten!

Den 27 februari år 2022 var ett historiskt datum och inte på något positivt sätt. För den dagen valde den svenska regeringen att sätta svensk säkerhet på andraplats och global prestige på förstaplats. Att ställa sig emot den invasion som nu sker emot Ukraina anser jag, som nationalist, vara en självklarhet. Solidariteten även med andra nationers suveränitet är A och O för oss vänsternationalister. Men att däremot gå från att visa solidaritet genom att skicka förnödenheter och skydd till att börja med och sedan skicka vapen är ett mycket stort steg, ett steg som det svenska folket vare sig gett sitt medgivande till eller ens blivit tillfrågade om. Vår svenska neutralitet har tjänat oss väl och vi har, istället för att bli inblandade i massor med konflikter, valt att sköta om vårt eget hus, vårt eget folk och värna vår egen vilja och framtidsmål.

Vi har gjort ett undantag från denna regel men vid en extrem situation under andra världskriget när vårt grannland Finland blev angripet. Att försvara grannländer är något helt annat än att börja skicka vapen till Ukraina, som vare sig är grannland eller med i EU. I programmet 30 minuter med Anders Holmberg så tillfrågades Jimmie Åkesson om vad som menades med en rad på partiets hemsida som löd: ” Sverigedemokraterna vill att Sverige ska respektera balansen mellan stormakterna.” Anders Holmberg flög direkt på Åkesson för denna mening men ärligt talat, vad är fel med denna formulering? Att respektera balansen är viktigt i världen för både geopolitik och för att behålla en harmoni på ett internationellt plan. SD har dock tyvärr under Ukrainakrisen valt att svänga rejält.

Populistiska krav på svenskt deltagande var övermäktiga SD som nu tillsammans med alla andra partier förutom V valde att rösta för att stödja förslaget att skicka vapen till Ukraina. Det finns också en trojansk häst i denna debatt. När hotbilder visar sig så kan man tro att tonen i skällan borde bli att vi bör utöka vårt eget försvar, men icke. Det är alltid underordnat det som hägrar mest nämligen ett fullvärdigt NATO-medlemskap som ledande politiker och debattörer allt som oftast kräver med en väldigt stor lögn till det svenska folket om att ett sådant medlemskap enbart skulle skydda oss. Faktum är att NATO inte bara skyddar utan också kräver att man rycker ut till andra nationers försvar inom alliansen villkorslöst. Med tanke på att USA är den mäktigaste medlemmen i denna allians och dikterar denna allians villkor så krävs det ju ingen enorm tankeverksamhet för att inse vad som kan ske med både vår säkerhet och vårt lands fortsatta existens om ett fullt krig skulle bryta utan mellan super- och stormakterna. Just nu målar media upp en bild av Sverige som ett land som står för andra länders frihet och oberoende.

Detta är tyvärr en falsk bild som vi setts bevisats gång efter annan efter allt vårt undfallande för USA´s inblandning i allehanda konflikter där civila dödsoffer inte bara var offer utan stundtals direkta mål.. Vi tänker då osökt på konflikter som i Jugoslavien, Syrien, Irak med flera. Vi I Framåt Sverige vill ha ett starkt svenskt försvar som kan slå tillbaka alla typer av väpnade angrepp på vårt land. Men för det krävs det en betydligt större satsning och helt andra prioriteringar än vår regim gjort nu och utan bekostnad av vår frihet, vårt oberoende som ett NATO-medlemskap skulle innebära.

Regeringen stänger samhället men överklassens nöjen får inte offras!

Regeringen stänger samhället men överklassens nöjen får inte offras!

I onsdags kom det nya restriktioner och regler. Den tidigare kraftigt drabbade krog- och restaurangbranschen fick ytterligare en hård smäll när regeringen bestämde att det inte räcker med att tvinga ställen med alkoholrättigheter att stänga kl 20.30, nu har även denna regel utvidgats till att beröra restauranger och övriga serveringar även utan alkoholrättigheter att stänga den tiden. Samtidigt säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson att hårda restriktioner inte hjälpt i länder där dessa implementerats. Många frågor väcks till varför man då genomför dessa extrema regler ifrån regeringens håll. Det kommer leda till massarbetslöshet. Hundratusentals personer kommer förlora sina jobb eller kanske ännu flera.

Samtidigt som Regeringen så kraftigt och med sådant eftertryck beslutar att nästan driva denna bransch i graven och när man samtidigt stänger ned idrottsanläggningar, försvårar för idrottsklubbar, minskar människors möjlighet till socialt samspel mm så är det en sak man definitivt inte vill röra, nämligen skidanläggningarna. Det finns ingen vettig logik i detta. Bilder ifrån överfulla skidanläggningar avlöser varandra på sociala medier. Köer vid liftarna som är så långa och fullpackade av personer att det knappast kan kallas “att hålla avstånd och visa hänsyn.” Vad beror detta då på? Hur mycket jag än försöker hitta en vettig förklaring så är det omöjligt. Hur kan det vara vettigt att stänga ned alla de ovan nämnda verksamheterna men låta skidanläggningarna vara öppna? Jag hittar till en början ingen vettig förklaring men efter ett tag hittar jag en förklaring. Jo, skidanläggningar får man ju inte stänga, dessa nyttjas ju av samhällets “viktigaste grupper” nämligen övre medelklassen och överklassen. Så cyniska är regeringen och på det sättet prioriterar de.

I alla samhällen i förfall brukar en gemensam nämnare alltid existera och det är att regler,lagar och förordningar är väldigt godtyckliga, om ens befintliga för överklassen. Skidorter har även visat sig vara direkta smitthärdar. En stor del av smittan som kom in i Sverige till att börja med kom ifrån Italienska och österrikiska skidorter där personer som svettades och som umgicks på nära håll spred vidare Covid-19-smittan. Men trots allt detta i bakhuvudet så väljer Regeringen ändå att låta skidorterna hålla öppet.

Det viktigaste i en kris är arbetarna, det viktigaste för all näringsverksamhet är alltid arbetarna som bär upp samhället. Att stänga maskineriet och inte låta kuggarna snurra är att skapa en ekonomisk kris som kan vara otroligt omfattande. Svenska arbetare måste demonstrera emot detta, oavsett vad så kallade restriktioner säger. Det finns ingen hejd på hyckleriet när regeringen inte bara inför restriktioner som inte visat sig verkningsfulla men även väljer att behålla den övre medelklassens och överklassens nöjen.

Vanliga människors bästa måste väga över daltet med överklassen!

Låt inte Big Tech kontrollera vår demokrati

Låt inte Big Tech kontrollera vår demokrati

Under senaste dagarna valde Twitter, Facebook och flera andra stora mediabolag till att stänga ned USA:s president Donald Trump från sina plattformar. Man valde även från Amazons sida att stänga ned Parlors servrar som var en app som tillät fria diskussioner. Vi har under de senaste åren sett hur deplattformeringarna och censuren ökat. Men när man till och med väljer att stänga ned plattformarna för USA:s president så tyder detta på en maktdemonstration av sällan skådat slag. Det handlar inte om att censurera bort olämpligt innehåll utan att censurera vissa åsiktsyttringar till förmån för andra mer åsiktsyttringar.

När man agerar på det här sättet från Big Tech så är det även en stark indikator på att det i framtiden kommer bli mycket svårare för personer med kontroversiella åsikter att nå fram. Detta lär även i framtiden utvecklas till andra negativa yttrandefrihetsfrågor, dvs att yttrandefriheten riskerar att bli en klassfråga. Överklassen kommer i framtiden ha råd att finansiera egna hemsidor, egna serverhallar mm om t.ex. Amazon och Twitter mm fortsätter sitt översittarbeteende. Men hur ska vanliga personer utan dessa stora ekonomiska resurser kunna yttra sig utanför ramarna för vad som anses acceptabelt av etablissemanget?

Det står säkert klart för majoriteten av upplysta individer att dessa avstängningar inte handlar om yttrandefrihet. Swebb-TV t.ex. som hade över 60000 prenumeranter körde en väldigt ren kanal, inga personangrepp, inget hat, inte ens en antydan till uppvigling eller andra olagligheter osv. Men det hjälpte inte. När kanalen fick för mycket uppmärksamhet och lite för många gäster med utbildning och erfarenhet inom misshagliga ämnen så stängdes denna kanal ned. En hel del annat material ska också ha försvunnit från Swebb-TV grundaren Mikael Wilgerts privata Google-konto och då aktualiseras ju även frågan om ren integritet. Är det verkligen rimligt att oetiska företag som Google och Amazon mm förfogar över den makten är någonting man kan fråga sig.

Alla människor bör ha rätt att få säga vad de tycker och tänker utan censur. Det är svårt att kontrollera bolag utan att ge sig på näringsfriheten och yttrandefriheten själv. Men att folket bör finansiera nya plattformar råder ingen tvekan om. Internet har under en rätt lång tid fungerat som en ventil för personer som annars inte fått sin röst hörd. En stor anledning att t.ex. SD lyckades nå massiva framgångar i opinionsmätningarna var inte via traditionell media, som innan valet 2010 totalt blockade detta parti, utan via Internet. I framtiden kanske detta inte kommer vara möjligt då ytnätet av internet kommer riskera att vara så kontrollerat av dessa jättar att enbart vissa åsikter tolereras.

I en framtida situation kan denna informationsstrypning tvinga fram åtgärder och reaktioner som är högst obehagliga i ett desperat läge då man inte längre kan eller får göra sin röst hörd utanför den etablerade median. Dagens sociala medie-plattformar kommer bli framtidens slagfält i politiken, ett slagfält som nu ljusskygga och obskyra företag och människor vill kontrollera.

Vi inom Framåt Sverige kommer att göra allt i vår makt för att inte detta ska kunna ske och tycker att du som läser detta bör göra det också!

Yttrandefriheten tillhör alla och inte bara ett utvalt fåtal.

Stöd för Ola Brunnström och de vilda strejkerna.

Stöd för Ola Brunnström och de vilda strejkerna.

Det har under lång tid varit en dålig relation mellan facket Seko och Arriva när det gäller villkoren för personalen på Pågatågen. Facket har bl.a. reagerat mot förslaget att personalen ska gå ner i arbetstid och lön, så kallad hyvling.

Konflikten har accelererat under hösten och Arriva försökte nu ta möjligheten att bli av med den person, Ola Brunnström, som drivit många av frågorna för klubben.

Huvudskyddsombudet Ola Brunnström skrev ett brev till medlemmarna där det bl.a. stod:

– Var inte rädd för cheferna. De ska vara rädda för oss.

Det tyckte Arriva var skäl nog att kalla in Ola och erbjuda honom ett avgångsvederlag på 24 månadslöner för att frivilligt lämna företaget. Ola tackade nej, även till erbjudandet om mer pengar.  Direktören för division tåg säger då att de ändå kommer att gå vidare med detta.

Ola kallades till ännu ett möte på måndagen den 4 januari, där han och arbetskamraterna befarade att han skulle bli uppsagd.

När Ola Brunnström kom till Arrivas kontor väntade ett 100-tal arbetskamrater utanför för att visa sitt stöd. De hade tidigare hotat att gå ut i vild strejk om han skulle sägas upp.

Var inte rädd för cheferna. De ska vara rädda för oss.

Fackförbundet SEKO kunde inte stå bakom eller uppmuntra till strejken då det råder fredsplikt när det finns ett kollektivavtal. De uppmanade sina medlemmar att inte delta.

– Men jag kan säga att vi har full förståelse för att våra medlemmar är upprörda på Arriva, företaget har verkligen gått över alla rimliga gränser, sa Jonas Pettersson, planerings- och kommunikationschef på SEKO under helgen.

När måndagens möte var över kom beskedet att Ola Brunnström och Arriva hade kommit överens. Strejken blåses därmed av. Enligt Arriva var det dock aldrig tal om att avskeda Ola Brunnström.

Företag som Arriva driver en hård klasskamp mot arbetarna och därför behövs drivande och okorrumperade fackrepresentanter som Ola. När han outtalat hotas med uppsägning, vilket uppenbart är Arrivas syfte för att få bort en ur deras ögon ”bråkmakare” så måste arbetarna gå samman och ta till stejkvapnet. Facket och strejkerna handlar inte bara om att skriva kollektivavtal, det handlar om att försvara arbetarnas rättigheter på arbetsplatsen och i längden är varje vunnet slag även ett vunnet slag i kampen för hela Sveriges arbetare. Arbetsgivarna måste veta att den svenska arbetarklassen inte accepterar försämringar på arbetsplatserna eller att de försöker köpa ut fackrepresentanter.

LO visar sig åter som ett obrukbart verktyg i klasskampen och vi hyllar och stödjer de arbetare som valde att ställa sig bakom den vilda strejken för att försvara Ola.

C & C podd – Vi pratar jämställdhet

C & C podd – Vi pratar jämställdhet

Vi pratar jämställdhet och taskiga attityder med gäst Erika. 

C & C podd belyser frågor som suveränitet, rättvisa, kultur mm ur ett nationellt vänsterperspektiv.

Hjälp oss gärna att växa genom att dela våra avsnitt!

Följ Framåt Sverige:
Hemsida: www.framatsverige.se
Facebook: FramatSverige
Twitter: @FramatSverige
Instagram: framatsverige
YouTube: Framåt Sverige

Följ C & C podd:
Facebook: CCpodd
Twitter: @CCpodd
Instagram: CCpodd

LAS-sveket under brinnande Coronaepidemi

LAS-sveket under brinnande Coronaepidemi

Under Coronaepidemin har massor av svenskar gjort sitt bästa för att tänka på sina medmänniskor genom att hålla avstånd och ställa in saker som de sett fram emot för att minska smittspridningen. Många personer har nu istället för att bry sig om julklappsinköp och olika arrangemang fått planera begravningar åt äldre anhöriga, hemundervisat sina barn och på olika sätt fått hantera sorgen, problemen och utmaningarna som denna pandemi medfört.

Men mitt under brinnande pandemi väljer nu Centern med den socialdemokratiska regerings goda vilja att tillsammans med Kommunal och IF Metall komma överens om att slopa det gamla LAS till förmån för en ny LAS som enligt Centern kommer ”ge betydande undantag från turordningsregler för alla företag, även medelstora.” Regeringen ska senare titta igenom detta och omvandla det till lag, någonting som dessvärre i detta skede är en ren formalitet…

Det är något synnerligen obehagligt att ta detta tillfälle i akt att genomdriva en lag när så få människor är uppmärksamma. Dessutom är sveket från fackföreningarna IF Metall och Kommunal extremt…

Det är något synnerligen obehagligt att ta detta tillfälle i akt att genomdriva en lag när så få människor är uppmärksamma. Dessutom är sveket från fackföreningarna IF Metall och Kommunal extremt då dessa vet att slopade turordningsregler för alla företag i praktiken innebär att företag får mycket lättare att sparka personer utan grund, någonting som mestadels lär drabba vanliga arbetare hårdast även om alla yrkesgrupper nu fått en osäkrare vardag att förhålla sig, detta mestadels inom den privata sektorn där de flesta svenskar arbetar.

Centerpartiet beskriver detta nya lagförslag som flexibelt. Det blir mer flexibelt för arbetsgivaren att säga upp personer på godtyckliga grunder när gamla anställningsvillkor ej längre gäller. Till skillnad från gamla marxister målar Centerpartiet upp en diametralt motsatt bild av arbetsgivare. Då gamla marxister felaktigt förutsatte att alla arbetsgivare var oetiska, förutsätter nu Centerpartiet (lika felaktigt) att alla arbetsgivare är etiska. Detta är ett stort misstag, som i framtiden kommer att skapa mycket lidande och oro bland arbetare och deras familjer.

Kommunal och IF-Metalls svek visar också på att det verkligen finns  ett skriande behov av nya fackliga rörelser i Sverige, rörelser som tar strid för arbetare och inte samarbetar med kapitalet för att hugga dem i ryggen.

Vi i Framåt Sverige tror på anställningstryggheten och även annat positivt som folkhemmet medfört. Vi vill som enda politiska rörelse idag återskapa folkhemmet och dessutom rusta det för en modern tid. Detta ska ske med arbetaren och gemene man i fokus och inte med hänsyn till stenrika kapitalisters intressen.