Dags för nationell samling i syfte att skapa ett gott samhälle för det arbetande folket.

Dags för nationell samling i syfte att skapa ett gott samhälle för det arbetande folket.

Framåt Sverige är ett Nätverk samlade under ett begränsat antal punkter.

Syftet är att skapa en bred rörelse underifrån för att påverka samhället i en riktning som gynnar vanligt folk.
Miljoner människor i vårt land är i stort sett överens om att våra punkter är rätt.
Folk fattar att vi måste göra politiken enkel. Lyfta ut de viktigaste frågorna och enas över ideologiska skiljelinjer.
Men det går fort nu. Vår demokrati krackelerar.

Problemet är att angreppet kommer i dold förpackning.

Seriös alternativmedia stängs ner.
70 – 80 miljoner amerikaner förvandlas av etablissemanget till en efterbliven fårskock.
Vänsterliberalismen har den ädle riddarens rustning.
Men bakom den humanitära fasaden är det fullständigt genomruttet.
Hyckleriet och falskheten är dess signum.

Ett kontantlöst och skuldsatt folk är inte fritt.
Ett samhälle med totalitära pandemilagar kan aldrig vara demokratiskt.
När sund systemkritik förvandlas till rasism och främlingsfientlighet har dumheten segrat.
Men ett enat folk kan inte besegras. Det här går att vända.

Det första som krävs är att Du tar ställning.
Vi kräver att samhällets överbyggnad agerar för folket.
Vi accepterar inte att ni splittrar oss med lögner och falska förevändningar.

De varor och tjänster som produceras i det här landet säkerställer utan problem ett gott liv för alla. Men inte om vi ska importera miljoner människor som parasiterar på vårt arbete.

Vi har insett att den huvudlösa invandringspolitiken fyller ett syfte.
Den skymmer den nyliberala politik som gjort Sverige till en roffarkapitalistisk lekstuga.
Hela släp med pengar kan med lätthet rulla förbi våra näsor för att slutligen tömmas i skatteparadis. Skolor, vård o omsorg förvandlas till profitbegärliga objekt.
En havererande anarkistisk marknadsekonomi där varje individ o familj får klara sig bäst de kan.
Hur många känner ni som ville att det skulle bli så här?

Dags för nationell samling i syfte att skapa ett gott samhälle för det arbetande folket.

Vi förespråkar nationell integritet och stolthet

Vi förespråkar nationell integritet och stolthet

NATO är en aggressiv krigsallians.

Det är överklassen i den rika västvärldens instrument för att säkra den ekonomiska, politiska och militära hegemonin.
Deras härjningar skapar mänskligt elände och flyktingströmmar.

Nu ansluter sig SD till de krafter i landet som vill driva oss fullt ut i armarna på krigshökarna.

En av arbetarrörelsen viktigaste uppgifter har varit att hålla de krigiska krafterna tillbaka.

Vi i Framåt Sverige förespråkar nationell integritet och stolthet. Men vi kommer aldrig att samverka med de politiska krafter som äventyrar fred och säkerhet.

Jag vet vad jag ska svara:”Jag gjorde åtminstone motstånd”

Jag vet vad jag ska svara:”Jag gjorde åtminstone motstånd”

Tänk er en tysk medelklassfamilj i slutet av 50-talet. Ungarna frågar om föräldrarnas agerande under den nazistiska perioden.

Först görs det klart att vi pratar inte politik vid middagsbordet.
Därefter försäkrar far att både han och mor var minsann genuina demokrater och motståndare till Hitlers skräckvälde. Punkt.

Sanningen är att de var de tysta medlöpare som aldrig tog ställning.

Med andra ord i praktiken demokratins dödgrävare och diktaturens tjänstehjon. Vi har en liknande situation idag.
Genom att en stor del av befolkningen hela tiden parerar, garderar och flyr viktiga ställningstagande så blir effekten densamma som när fascismen under 20 och 30-talet kunde etablera sig i te x Tyskland.

Idag har den samhällsfarliga och antidemokratiska kraften tagit skydd bakom falsk humanism och tolerans. Vi kallar denna mångfasetterade rörelse för vänsterliberalism.

De agerar för öppna gränser och mångkulturalism. 

Så vad ska ni svara era ungar o barnbarn om 15 år när välfärdssamhället är ett minne blott?
När din säkerhet är baserad på din familjs storlek och förmåga att slå tillbaka.

Jag vet vad jag ska svara:”Jag gjorde åtminstone motstånd”

Är det försent att vända detta?
Det svaret ligger i våra egna händer.

Kapitalet och storföretagen inser att dagens ”vänster” är ofarlig

Kapitalet och storföretagen inser att dagens ”vänster” är ofarlig

Kommentar till : Ledare i Göteborgs posten
Finns ingen anledning att konstra till det. Kapitalet och storföretagen inser att dagens ”vänster” är ofarlig. De förstår att den inte på något sätt utmanar egendomsförhållandena. Tvärtom är dagens vänster systembevarande. Därför låter kapitalet den stora bluffen fortgå, att den politiska dagordningen skulle dikteras av vänsterpolitik.

En genuin vänster kräver Swexit, full sysselsättning, kortare arbetsdag, fasta anställningar, höjda pensioner, en social bostadspolitik, stoppad invandring och återvändande för många, assimilationskrav, höjda skatter på utdelningar och förmögenheter. Här har ni en politik som är till gagn för vanligt folk – arbetarpolitik.

Den skulle överklassen bekämpa med vapen om så krävdes. Därför har de satsat på alla hästarna.
Den dag en sådan vänster existerar så spänner överklassen nya hästar för vagnen.

Kräv en förändrad invandringspolitik

Kräv en förändrad invandringspolitik

Från 2015 och framåt har knappt 700 000 uppehållstillstånd beviljats. Då ska vi vara medvetna om att EU-medborgare behöver inte söka uppehållstillstånd när de te x ska arbeta här.
Med andra ord det väller in människor och vi har inte koll på hur många det är egentligen. Vi har alltså ingen kraftig inskränkning av invandringen. En ytterst begränsad del av alla dessa har asylskäl. De söker sig helt enkelt en bättre tillvaro. De flyr inte från krig och förföljelse- det är en stor lögn!
Glöm välfärdsstaten. Gör er redo för en segregation som förändrar samhället i grunden.
Eller ta ställning och kräv en förändrad invandringspolitik.

De globala monopolbolagen hotar yttrandefriheten

De globala monopolbolagen hotar yttrandefriheten

De globala monopolbolagen hotar med att ta bort sin annonsering från bl a facebook.
Den officiella anledningen är att rasism och hat förekommer. Speciellt nu i kölvattnet av Black lives matter.
Bullshit! Det handlar om att ”antirasismen” ifrågasätts. Antirasismen är helt ofarligt för storkapitalet. Den flyttar fokus bort från klass och vill att vi ska prioritera hudfärg och etnicitet istället.
Dessa storbolag omsätter mer pengar än de flesta nationer. De styr också den demokratiska agendan.
De vill ha öppna gränser och obefintliga hinder för sin vinstmaximering.
Vi måste börja i det lilla. Organisera dig!

Svar till Byggnads ordf Jonas Sjöberg

Svar till Byggnads ordf Jonas Sjöberg

Min kastrerade Labrador kan uppvisa en fullständigt kraftlös passivitet. Men sen läser jag en intervju med Byggnads ordf Jonas Sjöberg och inser att jycken i jämförelse är ett testosteronmonster.
J S ska i intervjun förhålla sig till faktumet att byggnadsmarknaden är fylld med oseriösa alternativ. Och importerad arbetskraft som arbetar under miserabla förhållanden.
Byggnads ska företräda byggnadsarbetarna i Sverige och deras intressen. Dessa intressen sammanfaller med det stora folkflertalets intressen. Sysselsättning och bostadspolitik hänger intimt samman med hur vi förhåller oss till byggpolitiken.
Så Jonas eftersom du själv saknar förmåga kommer här en politik som du med högburet huvud kan lansera till dem som betalar din lön. De kommer att ansluta i princip mangrant:
• Swexit
• Full sysselsättning – Den som kan arbeta för sin försörjning gör det, annars inte en krona i bidrag
• Sex timmars arbetsdag
• All importerad arbetskraft lämnar landet. Krävs det kraftfulla åtgärder måste dessa vidtas
• Den sociala bostadspolitiken ska återinföras. Bort med marknadstänkandet. Bostaden är en mänsklig rättighet
• Stoppad invandring

Joe Nilsson
Tidigare byggnadsarbetare