Informationsmöte för Framåt Sverige

Informationsmöte för Framåt Sverige

Nu öppnar äntligen samhället upp och Framåt Sverige kommer nu fortsätta med sin verksamhet som vanligt! Framåt Sverige har monopolställning som det enda vänsternationella alternativet i Sverige och välkomnar nya medlemmar och intressenter att ta del av vår politik och engagera sig! Vi kommer snart ha en informationsträff där vi pratar om vår politik och våra visioner. Vill du vara med på den eller har frågor så skicka gärna ett PM på vår Facebook-sida eller vår kontaktfunktion på denna hemsida.

Vill du ha ett samhälle där svenska folket och vår kultur hamnar högst upp på dagordningen, samtidigt som du är emot privatiseringar och utförsäljningen av det allmänna? Då är antagligen Framåt Sverige någonting för dig! Coronakrisen har med all önskvärd tydlighet bevisat behovet av en traditionellt orienterad vänster med inriktning på sunt förnuft och med ett starkt avståndstagande i allt vad identitetspolitik heter.

Dags för nationell samling i syfte att skapa ett gott samhälle för det arbetande folket.

Dags för nationell samling i syfte att skapa ett gott samhälle för det arbetande folket.

Framåt Sverige är ett Nätverk samlade under ett begränsat antal punkter.

Syftet är att skapa en bred rörelse underifrån för att påverka samhället i en riktning som gynnar vanligt folk.
Miljoner människor i vårt land är i stort sett överens om att våra punkter är rätt.
Folk fattar att vi måste göra politiken enkel. Lyfta ut de viktigaste frågorna och enas över ideologiska skiljelinjer.
Men det går fort nu. Vår demokrati krackelerar.

Problemet är att angreppet kommer i dold förpackning.

Seriös alternativmedia stängs ner.
70 – 80 miljoner amerikaner förvandlas av etablissemanget till en efterbliven fårskock.
Vänsterliberalismen har den ädle riddarens rustning.
Men bakom den humanitära fasaden är det fullständigt genomruttet.
Hyckleriet och falskheten är dess signum.

Ett kontantlöst och skuldsatt folk är inte fritt.
Ett samhälle med totalitära pandemilagar kan aldrig vara demokratiskt.
När sund systemkritik förvandlas till rasism och främlingsfientlighet har dumheten segrat.
Men ett enat folk kan inte besegras. Det här går att vända.

Det första som krävs är att Du tar ställning.
Vi kräver att samhällets överbyggnad agerar för folket.
Vi accepterar inte att ni splittrar oss med lögner och falska förevändningar.

De varor och tjänster som produceras i det här landet säkerställer utan problem ett gott liv för alla. Men inte om vi ska importera miljoner människor som parasiterar på vårt arbete.

Vi har insett att den huvudlösa invandringspolitiken fyller ett syfte.
Den skymmer den nyliberala politik som gjort Sverige till en roffarkapitalistisk lekstuga.
Hela släp med pengar kan med lätthet rulla förbi våra näsor för att slutligen tömmas i skatteparadis. Skolor, vård o omsorg förvandlas till profitbegärliga objekt.
En havererande anarkistisk marknadsekonomi där varje individ o familj får klara sig bäst de kan.
Hur många känner ni som ville att det skulle bli så här?

Dags för nationell samling i syfte att skapa ett gott samhälle för det arbetande folket.

Vi förespråkar nationell integritet och stolthet

Vi förespråkar nationell integritet och stolthet

NATO är en aggressiv krigsallians.

Det är överklassen i den rika västvärldens instrument för att säkra den ekonomiska, politiska och militära hegemonin.
Deras härjningar skapar mänskligt elände och flyktingströmmar.

Nu ansluter sig SD till de krafter i landet som vill driva oss fullt ut i armarna på krigshökarna.

En av arbetarrörelsen viktigaste uppgifter har varit att hålla de krigiska krafterna tillbaka.

Vi i Framåt Sverige förespråkar nationell integritet och stolthet. Men vi kommer aldrig att samverka med de politiska krafter som äventyrar fred och säkerhet.

Jag vet vad jag ska svara:”Jag gjorde åtminstone motstånd”

Jag vet vad jag ska svara:”Jag gjorde åtminstone motstånd”

Tänk er en tysk medelklassfamilj i slutet av 50-talet. Ungarna frågar om föräldrarnas agerande under den nazistiska perioden.

Först görs det klart att vi pratar inte politik vid middagsbordet.
Därefter försäkrar far att både han och mor var minsann genuina demokrater och motståndare till Hitlers skräckvälde. Punkt.

Sanningen är att de var de tysta medlöpare som aldrig tog ställning.

Med andra ord i praktiken demokratins dödgrävare och diktaturens tjänstehjon. Vi har en liknande situation idag.
Genom att en stor del av befolkningen hela tiden parerar, garderar och flyr viktiga ställningstagande så blir effekten densamma som när fascismen under 20 och 30-talet kunde etablera sig i te x Tyskland.

Idag har den samhällsfarliga och antidemokratiska kraften tagit skydd bakom falsk humanism och tolerans. Vi kallar denna mångfasetterade rörelse för vänsterliberalism.

De agerar för öppna gränser och mångkulturalism. 

Så vad ska ni svara era ungar o barnbarn om 15 år när välfärdssamhället är ett minne blott?
När din säkerhet är baserad på din familjs storlek och förmåga att slå tillbaka.

Jag vet vad jag ska svara:”Jag gjorde åtminstone motstånd”

Är det försent att vända detta?
Det svaret ligger i våra egna händer.

Kapitalet och storföretagen inser att dagens ”vänster” är ofarlig

Kapitalet och storföretagen inser att dagens ”vänster” är ofarlig

Kommentar till : Ledare i Göteborgs posten
Finns ingen anledning att konstra till det. Kapitalet och storföretagen inser att dagens ”vänster” är ofarlig. De förstår att den inte på något sätt utmanar egendomsförhållandena. Tvärtom är dagens vänster systembevarande. Därför låter kapitalet den stora bluffen fortgå, att den politiska dagordningen skulle dikteras av vänsterpolitik.

En genuin vänster kräver Swexit, full sysselsättning, kortare arbetsdag, fasta anställningar, höjda pensioner, en social bostadspolitik, stoppad invandring och återvändande för många, assimilationskrav, höjda skatter på utdelningar och förmögenheter. Här har ni en politik som är till gagn för vanligt folk – arbetarpolitik.

Den skulle överklassen bekämpa med vapen om så krävdes. Därför har de satsat på alla hästarna.
Den dag en sådan vänster existerar så spänner överklassen nya hästar för vagnen.

Kräv en förändrad invandringspolitik

Kräv en förändrad invandringspolitik

Från 2015 och framåt har knappt 700 000 uppehållstillstånd beviljats. Då ska vi vara medvetna om att EU-medborgare behöver inte söka uppehållstillstånd när de te x ska arbeta här.
Med andra ord det väller in människor och vi har inte koll på hur många det är egentligen. Vi har alltså ingen kraftig inskränkning av invandringen. En ytterst begränsad del av alla dessa har asylskäl. De söker sig helt enkelt en bättre tillvaro. De flyr inte från krig och förföljelse- det är en stor lögn!
Glöm välfärdsstaten. Gör er redo för en segregation som förändrar samhället i grunden.
Eller ta ställning och kräv en förändrad invandringspolitik.

De globala monopolbolagen hotar yttrandefriheten

De globala monopolbolagen hotar yttrandefriheten

De globala monopolbolagen hotar med att ta bort sin annonsering från bl a facebook.
Den officiella anledningen är att rasism och hat förekommer. Speciellt nu i kölvattnet av Black lives matter.
Bullshit! Det handlar om att ”antirasismen” ifrågasätts. Antirasismen är helt ofarligt för storkapitalet. Den flyttar fokus bort från klass och vill att vi ska prioritera hudfärg och etnicitet istället.
Dessa storbolag omsätter mer pengar än de flesta nationer. De styr också den demokratiska agendan.
De vill ha öppna gränser och obefintliga hinder för sin vinstmaximering.
Vi måste börja i det lilla. Organisera dig!

Svar till Byggnads ordf Jonas Sjöberg

Svar till Byggnads ordf Jonas Sjöberg

Min kastrerade Labrador kan uppvisa en fullständigt kraftlös passivitet. Men sen läser jag en intervju med Byggnads ordf Jonas Sjöberg och inser att jycken i jämförelse är ett testosteronmonster.
J S ska i intervjun förhålla sig till faktumet att byggnadsmarknaden är fylld med oseriösa alternativ. Och importerad arbetskraft som arbetar under miserabla förhållanden.
Byggnads ska företräda byggnadsarbetarna i Sverige och deras intressen. Dessa intressen sammanfaller med det stora folkflertalets intressen. Sysselsättning och bostadspolitik hänger intimt samman med hur vi förhåller oss till byggpolitiken.
Så Jonas eftersom du själv saknar förmåga kommer här en politik som du med högburet huvud kan lansera till dem som betalar din lön. De kommer att ansluta i princip mangrant:
• Swexit
• Full sysselsättning – Den som kan arbeta för sin försörjning gör det, annars inte en krona i bidrag
• Sex timmars arbetsdag
• All importerad arbetskraft lämnar landet. Krävs det kraftfulla åtgärder måste dessa vidtas
• Den sociala bostadspolitiken ska återinföras. Bort med marknadstänkandet. Bostaden är en mänsklig rättighet
• Stoppad invandring

Joe Nilsson
Tidigare byggnadsarbetare

Svenska polisen brister i sin yrkesroll

Svenska polisen brister i sin yrkesroll

Över hela Sverige har samhället sen början av året kämpat mot Coronaviruset genom att stanna hemma vid sjukdom, dragit in sina sociala kontakter, hållit avstånd och på många andra sätt ändrat sina livsvanor för att inte den redan slimmade vården ska kollapsa. Många välfärdsarbetare har stannat hemma vid minsta sjukdomstecken, vilket känts i plånboken. Många arbetare har permitterats eller sagts upp från sina arbeten med stora konsekvenser för individers ekonomi, liv och hälsa. En majoritet av svenskarna har gett upp mycket i kampen mot pandemin.

Det gör att scenerna från dagens demonstration i Stockholm sticker i ögonen på oss arbetare. Över 2000 personer har helt struntat i förbudet mot folksamlingar över 50 personer och tagit till gatorna för att demonstrera. Detta till bilder av poliser som knäböjer i undergivelse framför adidasriddare, anarkister och bråkstakar i någon inbillad kollektiv skuld för polisbrutalitet i USA och att den svenska polisens behandling av svarta i Sverige skulle vara jämförbar med hur situationen ser ut i USA.

Samhället har tvingats till stora förändringar och restriktioner som alla anpassat sig till.

Restauranger blir stängda om de har lite för trångt mellan stolarna, 1:a maj-tåg blir digitala, studenter nekas firanden och skolorna tvingas till distansundervisning.

Så hur kan denna demonstration tillåtas fortgå när den bryter mot alla bestämmelser om social distansering?

Det är inte en folklig demonstration. Det är uppenbart en litet grupp människor som vill hetsa fram polisvåld för att kunna likställa Sverige med USA.