Dags att vända skutan

Dags att vända skutan

Trots liberalernas skryt om att det går så bra för Landskrona, så har vi näst högst arbetslöshet i Skåne, vi ser alltfler företag läggas ner, vi har områden som Koppargården och Öster där ingen hederlig människa vågar sig ut på kvällen, en stad med såpass stora sociala problem som Landskrona har ingen fast poliskår.

Utvecklingen i Landskrona är rent ut sagt deprimerade för stora delar av arbetarklassen. Men vi i Framåt Sverige – Landskrona kommer göra så det vänder och se till att svenska arbetare sätts före storkapitalets intressen. Därför uppmanar vi alla Landskronabor att gå med vår nyskapade rörelse.

Tillsammans kommer vi vända skutan att gå i rätt håll.

För en ny arbetarrörelse i Landskrona

Pågående demonstrationer

Pågående demonstrationer

Det pågår just nu demonstrationer i centrala Göteborg.
Det startade kl 14 och höll sig lugnt men efter att det var slut på huvudevenemanget gick det över till våldsamheter på Avenyn.

Polisbilar har attackerats, gatstenar har försökts brytas upp och vanadalerna försöker även bryta upp dörrarna på Nordstan som hållits stängt under dagen.

De svarta i Sverige har inte kommit hit som slavar.
Svenskar har ingen kollektiv skuld i något systematiskt förtryck och situationen är inte i närheten av vad den är i USA.

Vantrivs man här är det inget som hindrar en att ta ett flyg hem igen.

Stanna hemma på Söndag

Stanna hemma på Söndag

Runt om i Sverige samlas tusentals personer för att demonstrera mot en händelse och samhällssituation som inte gäller Sverige utan USA.

Nu skall detta även drabba Göteborg.

Arrangörerna uppmanar till fredlig demonstration som skall vara till minne av George Floyd och att man skall vidta försiktighetsåtgärder för att inte sprida coronaviruset.

Det har anmält sig över 9000 personer. Det är fortfarande inte tillåtet med samlingar på över 50 personer så de kommer att bryta denna bestämmelse.
De gör också ett medvetet val att bidra till ökad smittspridning trots sina uppmaningar om munskydd och handsprit.

Polisen har meddelat att de har rätt att upplösa folksamlingar som överskrider tillåtet antal.

Med facit i hand av hur det sett ut i Stockholm så är det stor risk att denna fredliga demonstration kommer att urarta i våld och kaos.
I synnerhet om polisen måste ta till våld för att bryta upp den otillåtna folksamlingen.

Vi i Framåt Sverige har tagit ansvar och ordnat event digitalt som annars skulle varit ute bland människor. Minnesstund för George Floyd skulle också kunna vara ett digitalt event.

Vi i Framåt Sveriges Göteborgsavdelning motsätter oss hela arrangemanget och befarar dels att smittspridningen kommer öka och det drabbar alltid de äldre och svagare i samhället och dels att det kan leda till upplopp.

Stanna därför hemma på söndag!

Nationalistiskt alternativ mot LAS

Nationalistiskt alternativ mot LAS

När LAS nu kan komma att hotas att krossas totalt så är det viktigt att veta att Framåt Sverige är den enda nationalistiska organisation som är emot detta och är beredd att ta strid emot de illasinnade intressen som förespråkar denna dolkstöt emot våra medborgare. En avreglering av Lagen om Anställningstrygghet innebär i praktiken att arbetsgivare kan sparka sina anställda i princip helt godtyckligt.

Att man dessutom under en tid av Corona väljer att lägga fram ett sådant förslag visar på ytterst motbjudande cynism. Medan de flesta svenskarna vill bry sig om medmänniskor och hindra smitta så planerar man i lönndom att samtidigt kunna göra dessa människor lättare att avskeda och samtidigt enbart för att ställa sig in hos näringslivet och slicka stöveln på rovgiriga kapitalister.

Gå med i Framåt Sverige för att stoppa detta vansinne!

För nationellt självbestämmande!

För nationellt självbestämmande!

I efterkrigstiden så byggde Sverige upp ett av världens bästa folkförsvar, både militärt och civilt. Nästan hela befolkningen fanns att tillgå vid en kris.

Corona-krisen har, med all tydlighet, visat att krisberedskapen följt den nyliberala doktrinen om Just in Time. Med förödande resultat.

Och om vi inte kan stå på egna ben vid en kris så blir vi beroende av utomstående aktörer, och blir därmed ofria.

För nationellt självbestämmande!
– Swexit nu!
– Avbryt Nato-sammarbetet Partnerskap för Fred.
– Öka anslaget till Försvaret kraftigt!
– Återuppbygg totalförsvaret med obligatorisk värn och civilplikt för alla ungdomar.