Sveriges mörkaste dag någonsin

Sveriges mörkaste dag någonsin

Sverige har nu blidkat diktatorn Erdogan för att få vara med i NATO. En av kraven är att vi ska sluta stödja den demokratiska Gulénrörelsen, en rörelse som verkar för demokrati och emot den odemokratiska utvecklingen under Erdogan där Turkiet under de senaste 6 åren förvandlats till en diktatur som på löpande band fängslar journalister, minoriteter, domare, författare och oppositionella.

Det är svårt en sådan här dag att känna sig arg å svenska folkets vägnar ty svenska folket har varit närapå obefintligt engagerade i detta och varit väldigt behjälpliga med att bli en knähund åt USA.Framåt Sverige har sökt samarbete med andra demokratiska nationella organisationer emot NATO men tyvärr har intresset varit noll för att anordna konkret aktivism emot detta.

Vi har även sökt samarbete utöver denna sfär men även där har intresset varit väldigt lågt. Tydligen är många idag mer intresserade av likes på sociala medier än att aktivt vilja rädda Sverige…

Nattvandring i Göteborg

Framåt Sveriges idé är att organiseras som en bred folklig rörelse och verksamheten är fokuserad på aktivism. Oavsett vilken form vi kommer ta i framtiden: förbund, folkrörelse eller parti så är det aktivismen som står i centrum. Arbete ute bland människor är grunden och skall så alltid vara.

En av våra grundläggande synpunkter är att samhället måste förändras stort på lång sikt men även i mindre mått på kortare sikt och att förändring är något vi måste skapa själva istället för att förlita oss på politiker och den representativa demokratin där vi enbart blir måttligt involverade vart fjärde år. Folkmakt är att ta saken i egna händer och skapa det samhälle man vill ha och denna kamp måste komma underifrån, från folket och inte ovanifrån från politiker och andra maktinnehavare.

En del i detta är att vi vill ha ett tryggt samhälle. För att nå dit måste det till stora politiska förändringar men det är långsiktiga mål. Under tiden måste vi skapa den trygghet staten inte förmår skapa åt oss. Därför anordnar Framåt Sverige nattvandringar där det är möjligt.

I Göteborg har vi i dagsläget inte tillräckligt många medlemmar och det är inte alla som vill eller har möjlighet att delta på nattvandringar. Målet är att vi ska ha regelbundna vandringar i olika bostadsområden och i de centrala stadsdelarna för att hindra våldsbrott som allt fler utsätts för i dagens samhälle. Ju fler vi blir desto större kan vi utvidga verksamheten.

I dagsläget har vi enbart en medlem som frivilligt ställer upp och därför har vi sökt samarbete med en annan organisation med mer erfarenhet och med fler medlemmar. Denna organisation är politiskt och religiöst obunden och syftar enbart till att vara en antivåldsorganisation.

Under lördagsnatt den 3 oktober deltog medlem ur Framåt Sverige på nattpatrull i Göteborgs centrum där ett par bråk kunde avstyras med vår hjälp.

Vi behöver nu fler frivilliga.

Du behöver inte vara medlem i Framåt Sverige för att delta. Det räcker att du har en god vilja att göra något konkret för att skapa det samhälle vi alla förtjänar. Vi ställer inte heller krav på att du måste delta varje vecka men för engagemangets skull bör du kunna delta regelbundet och ett par gånger i månaden.

Vårt nuvarande mål är att vi ska ha vandringar en gång i veckan men vi måste bli fler för vår egen säkerhets skull.

Är du intresserad av det så hör av dig till oss i Framåt Sverige Göteborg.

Krafttag mot gängvåldet i Göteborg

Krafttag mot gängvåldet i Göteborg

Gängen i Göteborg verkar ha vuxit sig starkare. Åtminstone har de blivit djärvare. Att kriminella gäng använder våld och gör upp i den undre världen är absolut inget nytt men idag ser vi en råhet och hänsynslöshet där vanligt folk drabbas. Personer skjuts ner mitt på ljusa dagen på öppen gata eller i ett bostadsområde där det ofta finns barnfamiljer, pensionärer och vanliga hederliga arbetare.

En stor del kan vi beskylla de öppna gränserna och EU för. Vi har mindre koll på personer som tar sig över gränsen och illegalt uppehåller sig i landet och vi har mindre koll på flödet av vapen och narkotika. För det är givetvis narkotikan det handlar om och det är tillgången på vapen som driver fram den situation vi har.

Så har vi konflikter i Tynnered och Frölunda där en bil så sent som idag blev beskjuten av en okänd person. Polisen har inte lyckats fastställa att det har med gängkonflikten att göra men tips till GP påskiner att så är fallet.

En annan konflikt är mellan gängen i Backa och Angered. Där blev en man nyligen beskjuten mitt i ett bostadsområde i norra Backa. Som försiktighetsåtgärd upprättade gänget i Angered kontroll över vilka som körde in och ut ur vissa områden i Angered, främst Hammarkullen och Hjällbo. Huruvida detta var regelrätta vägspärrar som media skrivit eller ej är svårt att bedöma utan att ha varit där och sett med egna ögon.

Men det finns en annan sida av myntet; klankultur och parallellsamhällen. För gänget i Angered är inte bara ett gäng utan det är familjestyrt av Ali Khan. Eller rättare sagt av en klanstyrt. Klanen styr i stort sett allt i Angered. Och givetvis vill de inte ha det svenska samhället inblandat. Där kommer vägspärrar in perfekt i bilden då man alltså har kapacitet att ha en ordningsmakt och kontrollera sitt geografiska område.

Nyligen publicerades också en nyhet med videoklipp från Angered där polisen stoppar en mopedist och ögonblickligen omringas polisen av ett flertal unga män som uppträder hotfullt mot polisen.

Det ligger garanterat inte mycket intresse för dem att hjälpa just denne mopedist men det är ett sätt för dem, som alla var med i Angeredsgänget, att visa att det inte är svensk polis som bestämmer där utan de själva. Klanen Ali Khan är lag och ordningsmakt i Angered och ingen annan skall försöka utmana dem där.

Det hela är en situation som vuxit fram sedan länge. Sådant uppkommer inte bara hux flux ur intet. Först är det små förändringar av kvantitet tills ett visst givet stadium där det får kvalitativa konsekvenser: etablering av parallella samhällen. En situation vi bäddat för under många år.

Den lösning vi måste arbeta på är dels att upphäva klanernas makt, klanernas styrka och gängens lättillgänglighet på droger och vapen. Kriminella invandrare måste skickas hem på livstid, islamistiska skolor som är en del av de nya parallellsamhällena måste stängas ner, en omfattande återvandring måste ske och vi måste gå ur EU och stänga gränsen totalt. Fler poliser är inte rätt väg att gå då vi enbart skapar en polisstat. Det måste dock till en tillfällig större poliskår som jobbar för att försvara vanligt folk. Gängkrigen måste sopas bort från de bostadsområden arbetarklassen, småbarn och pensionärer bor i.

Protest mot nya modulhus i Haninge

Protest mot nya modulhus i Haninge

Under måndagkvällen valde delar av Framåt Sverige Stockholm att ansluta sig till ett protestmöte arrangerat av grannar till det nya området med modulhus för flyktingar i Vendelsö, som till absolut största delen skall inhysa nyanlända.

I ett fult försök för att misstänkliggöra protester, har kommunledningen sagt att en liten del av lägenheterna skall tillfalla bostadslösa ungdomar.
Det återstår att se om någon lägenhet i slutändan kommer innehas av en svensk.

Stämningen bland de boende var mycket upprörd och man upplevde sig överkörda och inte tillfrågade.

de som verkligen känner sig hotade, med rätta, är de förnedringsrånade ungdomarna och de kvinnor som utsätts för sexualbrott

En av anledningarna som kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) använde som ursäkt var att man känt sig hotade och obekväma vid ett tidigare möte om ett annat boende i ett närliggande område.
En av våra representanter på plats lät Wasberg veta att de som verkligen känner sig hotade, med rätta, är de förnedringsrånade ungdomarna och de kvinnor som utsätts för sexualbrott och att Wasbergs känsla får man nog se som ett lyxproblem i det sammanhanget, för ilskna kommentarer går inte att jämföra med offer som verkligen utsätts.
Vi vill dock påpeka att vi på inget sätt varken ägnar oss åt hot eller uppmanar till hot.

Ungdomsrånen har i Haninge ökat med 200%(Mitti).

Vi har dock full förståelse för och delar den ilska som uppstod vid det nu aktuella mötet. Wasberg befann sig på plats för att svara på frågor och det skulle hon fått beröm för av oss om det inte vore för att hon inte svarade konkret på i princip någon fråga.

Förutom den direkta påverkan på livskvalitén i området detta boende kommer leda till, kom det även fram mycket underliga uppgifter om både det företag som fått i uppgift att sköta boendet samt hur upphandlingen har gått till.

Många av de närvarande på mötet var kraftigt misstänksamma att det ligger släkt eller vänskapsband mellan företaget ifråga och styrande på kommunen.

Framåt Sveriges punkter för dessa frågor är vad som behövs för en långsiktig lösning på dessa problem, Stoppa roffarkapitalismen , Nej till ett mångkulturellt Sverige , Påbörja en kontrollerad återvandring , Stoppa invandringen och arbetskraftsimporten , Förändra Sveriges flyktingpolitik.

Vid mötets slut sa en granne
– När detta byggs måste jag skaffa fönstergaller och säkerhetsdörr.
Meeri Wasbergs svar blev
– Bra, det ger arbetstillfällen.

Torkild Strandbergs Enkät

Torkild Strandbergs Enkät

Vår egen Torkild skickade idag ut ett brev som bevisar för oss alla att med statistik kan man få allt att låta bra… Notera dock att arbetslösheten nämndes inte i brevet.
En enkät följde med och här har vi fått chansen att visa vad vi tycker om Landskronas utveckling, kommer Torkild bry sig om svaren? Inte om de inte passar hans världsbild.
Vi uppmanar alla att skicka in era svar, och har ni inte råd med porto osv så skriv till oss så hjälper vi Framåt Sverige till.

“Framåt Sverige vill ha ett Landskrona för alla, ett Landskrona som inte leds av lögner och vanföreställningar”

Om branden på Silvergården

Om branden på Silvergården

Låt oss inte lura oss själva, en stor orsak till att Landskrona röstade fram Torkild och liberalerna, var med löfte om att segregationen skulle förbättras, och ordning och reda skulle det bli igen. Så har inte skett, och de som främst drabbats är svenska arbetare.

Alltfler områden har drivit iväg svenska arbetare till lugnare områden, samtidigt som det byggs nytt i utkanten av stan. Vad planen är och vem som ska bo i dessa områden vet vi inte än, är planen att hela Landskrona ska bli ett Koppargården så bor det snart inga arbetare kvar i stan och hur ska Landskrona försörja sig då.

De senaste veckorna har det brunnit två gånger i koppargården-området. Och nej det kanske inte drabbade ditt område (det drabbar dem själv…) men vem tror du får betala kalaset, och tror vi verkligen att vi kommer vara fria från samma händelser i längden?

Sverigedemokraterna är stora i vår stad. Detta helt förståeligt, men har ni verkligen hört något från dem något riktigt som hade kunnat göra Landskrona lika skön att bo i som den är vacker? Är du arbetare och

Landskrona-bo så behöver du ett annat alternativ, vi kan inte hålla på i samma inrutade spår, som uppenbarligen leder till totalt kaos, förr eller senare.

Vi i Framåt Sverige går gärna först! Men vi måste bli fler.

-För en ny arbetarrörelse där Folkhemmet, traditionen, solidariteten, och gemenskapen är grunden för framtiden.”

Ulf Nilsson

Rör ej våra statyer

Rör ej våra statyer

Förra veckan vandaliserades Carl von Linné-statyn av Black Lives Matter i Lund och med anledning av vänsterliberalernas gapande efter ett orimlig kulturkrig, med barnslig vandalism och historierevisionism som följd vill Framåt Sverige – Landskrona idag hedra svensk kulturell- och intellektuell- historia med att minnas vår store Carl Von Linné.

En krans lades ner och flertal svenska flaggor placerades runt statyn för hedra hans minne.

På lappen står det följande:

Tack till en av Sveriges största vetenskapsmän Carl von Linné
Rör ej våra statyer
Rör ej vårt arv
Passar det ej, så åk hem!

Nattvandring efter senaste bilbränderna

Nattvandring efter senaste bilbränderna

Under natten mot torsdag var Framåt Sverige på nattvandring i områdena runt den plats som drabbades av bilbränder dagen innan.

Vi är väl medvetna om att i tidigare fall så har dessa bilbränder kommit i serier och för att öka tryggheten valde vi att ge oss ut för att övervaka parkeringar och byggnader i området.

Vi tror på att praktisera politik. Det gör vi genom att inte bara prata om vilket samhälle vi vill skapa, utan vi handlar redan idag.

Vi välkomnar folk att nattvandra med oss och man behöver inte ställa sig bakom hela vår politik för att delta på nattvandringarna.

Det var lugnt och fint när vi var ute!