Låt inte Big Tech kontrollera vår demokrati

Låt inte Big Tech kontrollera vår demokrati

Under senaste dagarna valde Twitter, Facebook och flera andra stora mediabolag till att stänga ned USA:s president Donald Trump från sina plattformar. Man valde även från Amazons sida att stänga ned Parlors servrar som var en app som tillät fria diskussioner. Vi har under de senaste åren sett hur deplattformeringarna och censuren ökat. Men när man till och med väljer att stänga ned plattformarna för USA:s president så tyder detta på en maktdemonstration av sällan skådat slag. Det handlar inte om att censurera bort olämpligt innehåll utan att censurera vissa åsiktsyttringar till förmån för andra mer åsiktsyttringar.

När man agerar på det här sättet från Big Tech så är det även en stark indikator på att det i framtiden kommer bli mycket svårare för personer med kontroversiella åsikter att nå fram. Detta lär även i framtiden utvecklas till andra negativa yttrandefrihetsfrågor, dvs att yttrandefriheten riskerar att bli en klassfråga. Överklassen kommer i framtiden ha råd att finansiera egna hemsidor, egna serverhallar mm om t.ex. Amazon och Twitter mm fortsätter sitt översittarbeteende. Men hur ska vanliga personer utan dessa stora ekonomiska resurser kunna yttra sig utanför ramarna för vad som anses acceptabelt av etablissemanget?

Det står säkert klart för majoriteten av upplysta individer att dessa avstängningar inte handlar om yttrandefrihet. Swebb-TV t.ex. som hade över 60000 prenumeranter körde en väldigt ren kanal, inga personangrepp, inget hat, inte ens en antydan till uppvigling eller andra olagligheter osv. Men det hjälpte inte. När kanalen fick för mycket uppmärksamhet och lite för många gäster med utbildning och erfarenhet inom misshagliga ämnen så stängdes denna kanal ned. En hel del annat material ska också ha försvunnit från Swebb-TV grundaren Mikael Wilgerts privata Google-konto och då aktualiseras ju även frågan om ren integritet. Är det verkligen rimligt att oetiska företag som Google och Amazon mm förfogar över den makten är någonting man kan fråga sig.

Alla människor bör ha rätt att få säga vad de tycker och tänker utan censur. Det är svårt att kontrollera bolag utan att ge sig på näringsfriheten och yttrandefriheten själv. Men att folket bör finansiera nya plattformar råder ingen tvekan om. Internet har under en rätt lång tid fungerat som en ventil för personer som annars inte fått sin röst hörd. En stor anledning att t.ex. SD lyckades nå massiva framgångar i opinionsmätningarna var inte via traditionell media, som innan valet 2010 totalt blockade detta parti, utan via Internet. I framtiden kanske detta inte kommer vara möjligt då ytnätet av internet kommer riskera att vara så kontrollerat av dessa jättar att enbart vissa åsikter tolereras.

I en framtida situation kan denna informationsstrypning tvinga fram åtgärder och reaktioner som är högst obehagliga i ett desperat läge då man inte längre kan eller får göra sin röst hörd utanför den etablerade median. Dagens sociala medie-plattformar kommer bli framtidens slagfält i politiken, ett slagfält som nu ljusskygga och obskyra företag och människor vill kontrollera.

Vi inom Framåt Sverige kommer att göra allt i vår makt för att inte detta ska kunna ske och tycker att du som läser detta bör göra det också!

Yttrandefriheten tillhör alla och inte bara ett utvalt fåtal.

LAS-sveket under brinnande Coronaepidemi

LAS-sveket under brinnande Coronaepidemi

Under Coronaepidemin har massor av svenskar gjort sitt bästa för att tänka på sina medmänniskor genom att hålla avstånd och ställa in saker som de sett fram emot för att minska smittspridningen. Många personer har nu istället för att bry sig om julklappsinköp och olika arrangemang fått planera begravningar åt äldre anhöriga, hemundervisat sina barn och på olika sätt fått hantera sorgen, problemen och utmaningarna som denna pandemi medfört.

Men mitt under brinnande pandemi väljer nu Centern med den socialdemokratiska regerings goda vilja att tillsammans med Kommunal och IF Metall komma överens om att slopa det gamla LAS till förmån för en ny LAS som enligt Centern kommer ”ge betydande undantag från turordningsregler för alla företag, även medelstora.” Regeringen ska senare titta igenom detta och omvandla det till lag, någonting som dessvärre i detta skede är en ren formalitet…

Det är något synnerligen obehagligt att ta detta tillfälle i akt att genomdriva en lag när så få människor är uppmärksamma. Dessutom är sveket från fackföreningarna IF Metall och Kommunal extremt…

Det är något synnerligen obehagligt att ta detta tillfälle i akt att genomdriva en lag när så få människor är uppmärksamma. Dessutom är sveket från fackföreningarna IF Metall och Kommunal extremt då dessa vet att slopade turordningsregler för alla företag i praktiken innebär att företag får mycket lättare att sparka personer utan grund, någonting som mestadels lär drabba vanliga arbetare hårdast även om alla yrkesgrupper nu fått en osäkrare vardag att förhålla sig, detta mestadels inom den privata sektorn där de flesta svenskar arbetar.

Centerpartiet beskriver detta nya lagförslag som flexibelt. Det blir mer flexibelt för arbetsgivaren att säga upp personer på godtyckliga grunder när gamla anställningsvillkor ej längre gäller. Till skillnad från gamla marxister målar Centerpartiet upp en diametralt motsatt bild av arbetsgivare. Då gamla marxister felaktigt förutsatte att alla arbetsgivare var oetiska, förutsätter nu Centerpartiet (lika felaktigt) att alla arbetsgivare är etiska. Detta är ett stort misstag, som i framtiden kommer att skapa mycket lidande och oro bland arbetare och deras familjer.

Kommunal och IF-Metalls svek visar också på att det verkligen finns  ett skriande behov av nya fackliga rörelser i Sverige, rörelser som tar strid för arbetare och inte samarbetar med kapitalet för att hugga dem i ryggen.

Vi i Framåt Sverige tror på anställningstryggheten och även annat positivt som folkhemmet medfört. Vi vill som enda politiska rörelse idag återskapa folkhemmet och dessutom rusta det för en modern tid. Detta ska ske med arbetaren och gemene man i fokus och inte med hänsyn till stenrika kapitalisters intressen.

Varför behövs Framåt Sverige?

Varför behövs Framåt Sverige?

En fråga som en del personer ställer sig är varför Framåt Sverige behövs när redan SD finns? Det är en fråga som egentligen utgår från att SD fyller behovet av vad svensk politik behöver. Tyvärr är det inte så, SD och även andra nationalistiska alternativ fallerar ofta i att se helhetsbilden.

Vad Sverige behöver är ett nationalistiskt vänsteralternativ som inte bara ser problemen med massinvandringen utan också den praktiskt taget lika stora fasan som privatiseringen och rovkapitalismen bidragit med. För Framåt Sverige är återgången till folkhemmet någonting som är lika viktigt som att avsluta massinvandringen och påbörja återvandringen. Dessa saker hänger ihop men mer om det senare i artikeln.

Det är alltid tråkigt när saker man gillat förändras. Det är något som för länge sedan skedde för socialdemokratin när detta parti gick ifrån det gamla folkhemsvurmande partiet det var under Per Albin Hansson och Tage Erlander till vad det blivit idag. Tyvärr fortsätter vissa människor att stödja S idag fast det bara är samma parti till namnet, ideologin är sedan länge bortblåst, likaså maximen “gör din plikt kräv din rätt! ” SD har dessvärre också förändrats om än inte i samma drastiska manér som S. SD har ändå valt att tänja mer och mer på viktiga kärnfrågor som EU-frågan till återvandringen som det talas om väldigt lite nu inom SD till det jag tänker fokusera på i denna text nämligen välfärdsfrågan och inställningen till näringslivets roll i politiken.

Att värna goda förutsättningar för företag och industri är en sak men att som SD gjort nämligen att öppna upp för privatiseringar och vilt flirta med näringslivet är en helt annan. Det tycks som SD blivit vad man brukar referera till som fackidioter, nämligen att man blivit så väl pålästa och skickliga på ett ämne, i det här fallet massinvandringen och sedermera integrationsfrågor, att man glömt bort att studera vilka som gynnas av massinvandringen och den tragiska slutsatsen är att det är samma krafter som SD flirtar med regelbundet… Storkapitalister har gynnats massivt av den politik vi har idag med allt ifrån nedskärningar i välfärden, massinvandring och en urholkning av tryggheten i stort. Nu tänker jag inte påstå att alla storkapitalister är dåliga. Kamprad, Gustav Dahlén och Rausingfamiljen mm kan räknas som att ha bidragit till att bygga vårt land och inte demonterat det. Men det vore naivt att tro att majoriteten av storkapitalet brytt sig om Sveriges väl och ve mer än sitt eget välmående.

Om man missat den enorma vinst som storkapitalet gjort på massinvandringen och istället sätter sig vid samma bord som de och börja diskutera hur man ska driva politiken när man tagit makten, ja då har man tyvärr lärt känna sina fiender. Det är inte bara inom SD man missat detta dock. I år lade Robert Mathiasson, tidigare ordförande för Kommunistiska Partiet ut en satirteckning där en fet VD försökte hetsa svensken att känna agg emot invandraren för att denne ville ta hans kaka. Det är bara det att denna metafor är totalt felaktig då kapitalet mer än något annat vill att svensken ska finna sig i att invandraren vill ta den svenska arbetarens kaka. Ju billigare arbetskraft som arbetsgivaren kan få desto bättre resonerar stora kapitalägare och därför är invandrad arbetskraft så förmånlig då dessa oftast inte vet ett dugg om kollektivavtal, om sina rättigheter eller till och med ofta saknar medborgarskap i landet och blir betalade svart i vissa branscher så är detta som upplagt för moraliskt tvivelaktiga aktörer att utnyttja. Moraliskt tvivelaktiga krafter med mycket pengar i bakfickan…

SD och AFS famlar i mörkret här på samma sätt som dagens vänster famlar i mörkret med invandrings – och integrationspolitiken. Därför kommer dessa partier aldrig kunna erbjuda permanenta lösningar på dessa problem, enbart tillfälliga sådana. Sverige behöver ett alternativ som Framåt Sverige som avser att inte bara repatriera invandrare som inte sköter sig utan även kommer att återupprätta Folkhemmet, välfärdsstaten och en gång för alla sätta stopp för vinster i välfärden. Skräckexempel som John Bauer-skolorna, Carema Care osv kan inte få fortgå i en fungerande stat. Klassklyftorna måste minskas snarare för att utökas. Klassamhällets död är en lika stor nödvändighet som massinvandringens undergång om vi någonsin ska kunna rädda Sverige!

Framåt Sverige har en vidtäckande och nykter syn på hur vi ska rädda vårt land,i såväl massinvandringsfrågan men även gällandes jordbruket, energiförsörjningen osv men sist men inte minst hur vi ska återupprätta folkhemmet som började demonteras med Palme men blev slaktat med Reinfeldt. Populistiska slagord är ingenting för oss utan snarare konkreta lösningar för att göra Sverige svenskt igen utan stora klassklyftor och kapitalistiska egenintressen.

Vill du vara med och förbättra Sverige till det bättre så är Framåt Sverige alternativet för dig!