Har SD en framtid som ett nationalistiskt parti?

Har SD en framtid som ett nationalistiskt parti?

SD har nyligen valt att öppna sig i frågan om NATO-medlemskap. Det måste nu vara tydligt för alla att SD är ett väldigt kompromissande parti och tyvärr lättpåverkat. Svenskt oberoende från överstatliga allianser är en av SD´s största kärnpunkter och den punkt man naggat mest på i kanterna, först med EU, sedan med NATO. Många väljer nu att sälja ut sig ännu mer till fördel för stugvärmen. Man väljer också att göra sig av mer och mer med det gamla gardet som byggde upp SD som till exempel Mikael Jansson som trots att han möjliggjorde SD som ett riksdagsparti inte blev satt på partiets riksdagslista inför detta val. Vad det här beror på är att SD vill bli mer ett borgerligt parti, ett näringslivsvänligt parti, vi ser även detta beteende i deras ökade positivitet till vinster i välfärden. Endast efter ett möte med näringslivstoppar så valde SD att svänga från sin förut så bestämda åsikt. Ett parti vars ledning ändrar åsikter lika snabbt som ett barn blir glatt när den får en klubba är inte i framtiden långsiktigt hållbart för Sverige.

Tilläggas bör också att Sverigedemokraterna har börjat nagga även om återvandring och vill nu erbjuda 400000 kr till folk så att de självmant kan vilja åka hem. I realiteten innebär det 400000 kr av våra skattepengar till människor som bland annat solkat ned och förstört Sverige via respektlöst beteende och ofta regelrätt kriminalitet. Vi ska inte betala ett öre till sådana människor!Många människor nu kommer med fog att rösta på SD i detta val då detta parti är det enda nationalistiska som kommer att kunna åtgärda de värsta problemen vi har nu.

Men det här med NATO bör ge folk en fingervisning om hur SD kommer agera i framtiden. Säljer man sig som en prostituerad som SD faktiskt gjort här så lär man inte behöva vara en spågumma för att inse hur det partiet lär se ut valet 2026. Då vågar jag som ordförande för Framåt Sverige faktiskt påstå att SD lär ha tagit bort sin nationalistiska stämpel och antingen beskriver sig själva som ett mittenparti eller regelrätt som borgerliga. Det är därför Framåt Sverige och AFS behövs för att i framtiden kunna ge Sverige den hårdföra politik som krävs. Personligen är jag vänsternationell men det viktigaste nu är inte vad man betecknar sig som utan vad man vill åtgärda. Vill man stoppa massinvandringen, påbörja massiv repatriering och stoppa vinster inom välfärden så är man en vän till Sverige. Vill man det inte så är man en fiende till Sverige.

Ett parti som SD är inte utan sin nytta men kommer i framtiden bli mer och mer liberaliserat. Ett sådant alternativ är inte hållbart för Sverige i längden. Det är således inte bara dumt att i framtiden lägga ut allt krut på SD utan farligt för Sverige. Grupper som oss och Alternativ för Sverige måste vara där för att fylla upp ett hål, för att agera när SD blivit förlegat och när liberaliseringen blivit för massiv, tyvärr är det åt den riktning som skepp Åkesson/Karlsson nu seglar. Det viktigaste nu är att få människor att tänka proaktivt och inse en tråkig sanning: SD i framtiden kommer att bli ett liberalt parti.

Stå upp för den svenska neutraliteten!

Stå upp för den svenska neutraliteten!

Den 27 februari år 2022 var ett historiskt datum och inte på något positivt sätt. För den dagen valde den svenska regeringen att sätta svensk säkerhet på andraplats och global prestige på förstaplats. Att ställa sig emot den invasion som nu sker emot Ukraina anser jag, som nationalist, vara en självklarhet. Solidariteten även med andra nationers suveränitet är A och O för oss vänsternationalister. Men att däremot gå från att visa solidaritet genom att skicka förnödenheter och skydd till att börja med och sedan skicka vapen är ett mycket stort steg, ett steg som det svenska folket vare sig gett sitt medgivande till eller ens blivit tillfrågade om. Vår svenska neutralitet har tjänat oss väl och vi har, istället för att bli inblandade i massor med konflikter, valt att sköta om vårt eget hus, vårt eget folk och värna vår egen vilja och framtidsmål.

Vi har gjort ett undantag från denna regel men vid en extrem situation under andra världskriget när vårt grannland Finland blev angripet. Att försvara grannländer är något helt annat än att börja skicka vapen till Ukraina, som vare sig är grannland eller med i EU. I programmet 30 minuter med Anders Holmberg så tillfrågades Jimmie Åkesson om vad som menades med en rad på partiets hemsida som löd: ” Sverigedemokraterna vill att Sverige ska respektera balansen mellan stormakterna.” Anders Holmberg flög direkt på Åkesson för denna mening men ärligt talat, vad är fel med denna formulering? Att respektera balansen är viktigt i världen för både geopolitik och för att behålla en harmoni på ett internationellt plan. SD har dock tyvärr under Ukrainakrisen valt att svänga rejält.

Populistiska krav på svenskt deltagande var övermäktiga SD som nu tillsammans med alla andra partier förutom V valde att rösta för att stödja förslaget att skicka vapen till Ukraina. Det finns också en trojansk häst i denna debatt. När hotbilder visar sig så kan man tro att tonen i skällan borde bli att vi bör utöka vårt eget försvar, men icke. Det är alltid underordnat det som hägrar mest nämligen ett fullvärdigt NATO-medlemskap som ledande politiker och debattörer allt som oftast kräver med en väldigt stor lögn till det svenska folket om att ett sådant medlemskap enbart skulle skydda oss. Faktum är att NATO inte bara skyddar utan också kräver att man rycker ut till andra nationers försvar inom alliansen villkorslöst. Med tanke på att USA är den mäktigaste medlemmen i denna allians och dikterar denna allians villkor så krävs det ju ingen enorm tankeverksamhet för att inse vad som kan ske med både vår säkerhet och vårt lands fortsatta existens om ett fullt krig skulle bryta utan mellan super- och stormakterna. Just nu målar media upp en bild av Sverige som ett land som står för andra länders frihet och oberoende.

Detta är tyvärr en falsk bild som vi setts bevisats gång efter annan efter allt vårt undfallande för USA´s inblandning i allehanda konflikter där civila dödsoffer inte bara var offer utan stundtals direkta mål.. Vi tänker då osökt på konflikter som i Jugoslavien, Syrien, Irak med flera. Vi I Framåt Sverige vill ha ett starkt svenskt försvar som kan slå tillbaka alla typer av väpnade angrepp på vårt land. Men för det krävs det en betydligt större satsning och helt andra prioriteringar än vår regim gjort nu och utan bekostnad av vår frihet, vårt oberoende som ett NATO-medlemskap skulle innebära.

Elkrisen är en kris skapad av ny och vänsterliberalismen

Elkrisen är en kris skapad av ny och vänsterliberalismen

För varje kall vinter lär vi oss att det eviga tjatet om elkrisen upprepar sig. I och för sig har vi en elkris, det är sant men krisen är en kris som regeringen själva har skapat och som lätt kan avhjälpas. Bland annat har den oerhörda neurosen emot kärnkraftverk varit extremt problematisk. Efter olyckan med kärnkraftverket 1979 i Harrisburg så valde Palme-regeringen att börja avveckla kärnkraften. Efter det så har hatet emot kärnkraft fortsatt och detta har skett både inom nyliberala regimer som under Reinfeldt samt fortsätter nu under den vänsterliberala regimen vi har idag även om vi här bör betona ”vänstern” inom citattecken för traditionella vänsterregimer har historiskt sett inte haft denna låsning.

Denna kris är det naturligtvis Svensson som får betala mest för. Svindyra räkningar blir konsekvensen för att vägra kärnkraft och även är priset för att ha en privatiserad elmarknad istället för en statlig elmarknad, där vissa bolag när elbehovet är som högst väljer att exportera elen till Tyskland, Polen mm istället för att hålla den inhemsk. Privatiseringarna i borgerlig regi kombinerat med att låta Miljöpartiet till stor diktera energipolitiken har lett till en ohållbar situation.

Även talas det väldigt mycket om Ryssland och hur Ryssland har ett geopolitiskt övertag via sina gasledningar. Naturligtvis är detta väldigt motsägelsefullt att man samtidigt från svensk regerings håll gång på gång varnar för Ryssland och sedan i faktiska handlingar ger Ryssland ett enormt övertag där det enda de behöver göra för att ställa till för oss och andra västländer är att stänga av gasledningarna emot Europa.

 En vänsternationalistisk pragmatisk politik är verkligen vad Sverige behöver där kärnkraft inte lyfts fram som något ont utan något som bidrar till billig och ren energi samt där energiförsörjning värnas som en del av allmännyttan och inte ytterligare en arena för riskkapitalister att spela på!

Christian Pavón-ordförande i Framåt Sverige

Krönika för det gångna året och förhoppningar för det nya

Krönika för det gångna året och förhoppningar för det nya

År 2021 har på många sätt varit som 2020. Corona har fortsatt härjat och vettlösa restriktioner har fortsatt tillämpas av politiker som desperat försöker vinna godhetspoäng genom att agera kontraproduktivt. Men det har också varit en hel del intressant som skett ur både positiva och negativa synvinklar.

Den 30 juni blev vi återigen påminda om hur invandringsbrottsligheten spårat ur när en 17-åring sköt ihjäl polisen Andreas Danman. 17-åringens mamma har gång på gång försökt be om hjälp för hennes son men inte blivit hörd och de sociala myndigheterna som ska hantera ungdomsbrottslighet har fallerat och i ärlighetens namn så skulle nog inte ens den bästa socialtjänst kunna fungera optimalt när man haft en obegränsad massinvandring i decennier och nu detta år beviljat uppehållstillstånd till över 84000 människor. Coronarestriktionerna är tydligen således även helt undantagna från massinvandringen som politikerna frenetiskt bestämt att Sverige ska ha..

Men allt är inte dystert. I detta år fick vi också en symbolisk dom emot en av de allra värsta näringslivsbrottslingarna i svensk historia, nämligen Allra-cheferna som dömdes till flera års fängelse och där VD:n Alexander Ernstberger fick både 6 års fängelse och 10 års näringsförbud. En stor seger för rättvisan och upprättelse för folket emot grov ekonomisk brottslighet som drabbat en av samhällets svagaste grupper pensionärerna.

Den nationalistiska oppositionen växer stadigt i Sverige och det är ett mkt gott tecken att i en karg och hård tid så vaknar fler och fler till att engagera sig. SD har tex i senaste opinionsundersökning fått över 22% vilket gör att de går om Moderaterna och nu officiellt är Sveriges näst största parti om det vore val idag!

Men när vi ändå talar om det positiva med SD så måste vi också vara ärliga och tala om det negativa dvs SD´s liberalisering och oroande etablissemangsnärmande tendenser. Nyligen så nämnde Åkesson att SD´s ledning nu vill betala invandrare för att återvandra, inte repatriera med tvång. Ett återvandringsbidrag på 400000 kr ska alltså ges till invandrare som antingen begått brott eller på andra sätt vägrat att integrera sig i det svenska samhället. Detta är ett stort hån att betala ut sådana summor till människor som förstört och parasiterat på vårt samhälle och en mkt stor indikator på att alternativ till SD som Framåt Sverige behövs. Vi vägrar kompromissa med invandrare som inte respekterar Sverige och tvångsrepatriering är det enda alternativ som återstår för sådana invandrare! Samt vi vägrar även att kohandla med kapitalet som SD börjat göra vilket återigen cementerar Framåt Sverige som det enda existerande nationella vänsteralternativet i Sverige som både vill ta kampen emot massinvandringen men också emot det rovgiriga kapitalet som i allt högre takt avskedar, outsourcar och på massor av andra sätt förstör för svenska arbetare enbart för att gynna sin egen makt och bli ännu rikare.

För Framåt Sverige har vi även fått in en medlem dvs Axel W Karlsson till kyrkomötet och vi har växt ordentligt med många nya medlemmar! Vårt största krux har dock varit coronarestriktionerna vilket har förhindrat oss att bedriva den aktivistiska verksamhet som vi föredrar dvs aktioner på gator och torg, med människor genom fysiska möten och engagemang och inte mest genom nätet. Men vi likt alla andra organisationer har varit tvungna att acceptera situationen och har istället lagt mer energi på internet-rekrytering och online-kampanjer istället under denna period vilket har gett mkt bra resultat.

När jag skålade in det nya året och smällde av fyrverkerier så var en av mina önskningar att fler och fler vaknar så att vi kan ersätta detta vanstyre med kompetens, rensa upp i träsket och återta vårt land. Detta kommer naturligtvis inte ske på ett år men vi har redan nu börjat se hur strömmen börjar vända och hur väldigt många svenskar nu tröttnat på förljugenheten och valt att engagera sig emot den styrande, härskande och härsknande parasitiska politikerklassen vi har i Sverige!

2022 är ett valår som kan komma att skaka om Sverige till det positiva men det kommer kräva engagemang och mer uppvaknade men jag ser faktiskt med positivt sinnelag att detta håller på att ske!

Framåt Sverige önskar er alla ett riktigt gott nytt år och en god fortsättning!

Samt till alla våra nya medlemmar: Tack för att ni har engagerat er i Sveriges enda sanna nationella vänsterrörelse!

Med vänliga hälsningar från ordförande Christian Pavón

Regeringens coronapolitik är olaglig och kränker mänskliga fri och rättigheter

Regeringens coronapolitik är olaglig och kränker mänskliga fri och rättigheter

Coronapolitik är någonting som Framåt Sverige inte kommenterat så mkt förut. Det vi har kommenterat har mest varit hur oerhört dålig vår beredskap visat sig vara i nödlägen vilket Coronaepidemin verkligen avslöjat med all önskvärd eller kanske snarare icke önskvärda tydlighet. Nu har det dock blivit väldigt svårt att inte uttala sig om de rent absurda idéerna som både vår regering och i förlängningen EU har uttalat sig om. På biografer, på vanliga arbetsplatser och kanske i framtiden på restauranger så kommer dessa pass att krävas. Ursula Von Der Leyen, EU-kommissionens ordförande har även uttryckt att hon vill införa obligatorisk vaccinering av individer, någonting som bryter emot EU-rättens egna lagstiftning i Artikel 3, punkt 1 som föreskriver tydligt: “Alla har rätt till fysisk och mental integritet.” Huruvida de andra länderna kommer rösta igenom detta återstår att se men dem politiker som är för tvångsåtgärderna tycks dessvärre vara fler än motståndarna.

Även i vår egen lagstiftning Direktiv 2004:51 så lyfts den personliga fysiska integriteten fram som en självklarhet. Vi kan såklart alla diskutera om hur allvarligt vi anser att Corona är, personligen anser jag att många personer överdriver åt bägge hållen. En del med våldsamma överdrifter, jämförelser med pesten eller Ebola odyl medans andra trivialiserar det för mkt och till och med ibland går över förnekelsens gräns genom att förneka viruset, någonting som jag också har väldigt svårt att ta på allvar då många människor dött av detta virus, ofta gamla och fysiskt svaga personer. Men vår empati som vi har för dessa människor och deras anhöriga får inte omvandlas till en så pass stor rädsla för viruset att vi är beredda att ge upp våra friheter och se mellan fingrarna på regelrätta lagbrott som vår regering och många regeringar i västvärlden just nu gör sig skyldiga till.

Vi får heller inte glömma klassperspektivet på detta. I år så fästes en riktigt vidrig affisch upp i SL-kollektivtrafik i Stockholm, dvs i allt ifrån Tunnelbanor, Bussar till färjor mm i hela Stockholm. På denna skylt uppmanas det som ni kan se att man inte ska resa kollektivt såvida man inte har en viktig samhällsfunktion. Bara detta visar på ett klassförakt utan dess like, vilka ska betala lönerna för människorna som måste resa kollektivt till och från sina arbeten? Inte lär det vara svenska staten i alla fall..

Att man ens kan komma på tanken att sätta upp en sådan skylt från politiker och höga myndighetschefers håll visar verkligen på den klyftan som idag finns mellan vardagsmänniskan och politiker. Politiker som inte inser det absurda att bara be en människa “utan ett samhällsviktigt arbete” att stanna hemma…

Denna hysteriska reaktion på ett virus med en ändå låg dödlighet är farlig för vår ekonomi, vårt samhälle, vår lagstiftning och dessa konsekvenser drabbar mest av allt vanligt folk. Det är lätt att dra paralleller till Marie Antoinettes berömda citat: “Låt de äta tårta!” För att inte åka med kollektivtrafiken kan man göra om man har ett välbetalt jobb där många uppgifter kan ske via zoom, där man har råd att ta Taxi till jobbet eller i alla fall ta sin egen bil och betala bilkostnaderna varje dag. Men för vanligt folk blir detta en fullkomligt omöjlig ekvation och privatpersoner har absolut inget skyddsnät emot detta!

Att fler partier, i synnerhet på vänsterkanten inte reagerat emot detta är en skam. När vi i framtiden kommer se hur många som blir lidande fysiskt, psykiskt och ekonomiskt på grund av dessa restriktioner så kommer även de mest hårdnackade restriktionsförespråkarna inse att vi har ett folkhälsoproblem på halsen som vi aldrig tidigare skådat i modern tid.

Framåt Sverige kan aldrig acceptera åtgärder som är samhällsfarliga ur både juridiska, ekonomiska och sist men inte minst folkhälsomässiga synpunkter där vanliga svenskar, främst arbetare kommer bli den grupp som får bita i det sura äpplet mest av alla.

Ingen mamma ska tvingas föda i en bil!

Ingen mamma ska tvingas föda i en bil!

Under den senaste tiden har det varit en stor barnmorskekris i Stockholm. När media belyser detta så lyfts personer som tex finansregionsrådet Iréne Svenonius som högsta ansvarige för detta, vilket stämmer, men är förklaringen verkligen så enkel att man kan utmåla Irene som den enda ansvariga? Självfallet bör inte Irene ansvarsbefrias, hon är trots allt högsta hönset inom vården för region Stockholm. Arbetsvillkoren är fruktansvärda. På enbart några månaders tid har 26 barnmorskor sagt upp sig från region Stockholm och på Danderyds sjukhus har tre stycken rum för födande mammor blivit nedlagda pga personalbrist. Minst 100 barnmorskor har slutat det senaste året enligt Aftonbladet, och i Sveriges huvudstad har vi nu alltså problem med allvarlig brist på barnmorskor..

Att det är oerhört illa och att denna brist pekar på hur förödande välfärden har blivit påverkatd är det nog ingen läsare som ifrågasätter. Men att bara göra som stora delar av massmedia gör nu och enbart påstå att Svenonius är problemet är förödande!

Om man gör en enkel Google-sökning så upptäcker man väldigt snart att genom 2000-talet har dessa kriser avlöst varandra och de började väldigt snabbt efter det att privatiseringarna sattes igång av Alliansen. Att kombinera välfärd och vinstintressen har visat sig oerhört svårt, många inklusive mig skulle säga omöjligt. Det handlar inte om att ”Maximera vårdappar och skapa bättre privata vårdsystem”. Det handlar om att vi måste inse vad huvudproblemet är: Problemet är att vi har ett system där välfärden vilar på kapitalismens ryggrad. En kapitalism som i allt högre grad ser på patienter som de ser på allt annat. Som kunder, som möjliga kassakor. I ett sådant system kommer de rika alltid att vinna av den enkla anledningen att de har mycket pengar och att sådana personer alltid kommer kunna få snabbare remisser till specialistvård, kunna föda sina barn på privata anläggningar för en högre kostnad, och så vidare, och så vidare…

Inga partier i Riksdagen tar i allvar tag i privatiseringarna. Socialdemokraterna har nyligen gjort ett utspel där de kritiserar detta och låter som om de vill åtgärda det. I verkligheten har samma person som sagt detta, dvs Stefan Löfvén, inte gjort någonting åt det under sina dryga 7 år vid makten. Även SD som under många år velat motverka detta har ändrat sig. Nu heter det att man kraftigt vill ” Införa kontrollsystem för vinster i välfärden”. Naiviteten är slående och efter snart 1,5 decennium av privatiseringar som bara blivit värre och värre så verkar förvånansvärt få i vår riksdag inse att lösningen med problemen med privatiseringarna inom välfärden helt enkelt är att skrota skräpet för gott och utvisa alla kapitalister från den välfärdspolitiska scenen.

I en välfärdsstat ska den skatt du betalar bekosta en vård i världsklass. Vi i Sverige skulle ha råd med det utan tvekan om vi ville och om vi slutade prioritera helt fel saker. Att få vård i tid är en självklarhet och att vara rik eller fattig ska inte avgöra om du dör eller överlever din hjärtsjukdom, cancer mm eller ens får ha ”lyxen” av att föda på ett sjukhus. Att slipa föda sitt barn i en bil är en mänsklig rättighet!

COOP visar samhällets digitala sårbarhet

COOP visar samhällets digitala sårbarhet

Nyligen såg vi hur matjätten COOP fått stänga majoriteten av sina butiker på grund av en webbattack emot domänägaren till deras digitala system. Inte bara COOP drabbades dock utan även Shell och Apoteket hjärta mfl. Det som dessa digitala attacker visade väldigt tydligt på är att ett samhälle som mer och mer inriktar sig på digitala betalningsmedel också löper större och större risker för att bli lamslagna. Butiker och näringsidkare har ett ansvar både för kunderna och samhället att tillåta kontant betalning. Detta är viktigt dessutom eftersom rovgiriga kapitalister gång efter annan har visat sig stänga ned konton och dylikt för oppositionella. Om kontanta betalningssystem slutar användas så ger det inte bara överklassen en enorm fördel utan kan även försätta samhället i en enorm kris när dessa system havererar som vi nyss såg i detta exempel.

Riksbanken har tidigare har sagt att det inte ska vara tillåtet att neka kontant betalning och har även varnat för denna trend även om det politiska etablissemanget tigit stilla om detta problem. Hela samhället skadas av att man gör det sårbart men i fallet med avkontatifiering så skadas arbetarklassen mest. Vi bör som medborgare arbeta för ett nytt system där politikerna faktiskt tar ansvar för den ekonomiska politiken och tryggheten på riktigt.

Polis mördad i Helsingborg

Polis dödad i Göteborg och kallblodigt dessutom, dödad när han talade med människor i området, alltså var det ingen kamp inblandad utan en avrättning som det till och med beskrivs som av etablerad media. En kollega blev allvarligt skadad i processen och när polismannen låg och dog så gjorde folk runt om ingenting annat än att titta på..

Framåt Sverige tänker av hänsynsskäl till polismannens anhöriga och vänner inte länka videon där han ligger döende men det blottar en viktig brist i samhället det med. Vad som nu lär ske är följande: Tidningar kommer skriva 2 veckor av falska snyftreportage men aldrig våga ta tag i huvudfrågan eller än mindre huvudåtgärderna som behövs för att åtgärda detta. Politiker lär hålla långa litanior om hur oacceptabelt det är och hur vi behöver fler poliser men i riksdagen kommer SD vara det enda partiet som vågar ta itu med problemet på riktigt. Nu har de kriminella visat att de har styrkan att börja ge sig på staten självt. Vi svenskar behöver aktivt börja agera som medborgare emot kriminaliteten och via grannsamverkan och förberedelse stå upp för oss och våra familjers och vänners säkerhet.

Om den havererade massinvandringen inte avslutas och klanerna inte rensas ut så kommer vi svenskar få ett helvete som vi sällan sett maken till!

Hånet emot Britt Marie 45 avslöjar Centerns syn på svenska arbetare

Hånet emot Britt Marie 45 avslöjar Centerns syn på svenska arbetare

Nyligen släppte Réka Tolnai ifrån CUF en reklamvideo för Centerns politik som blev viral och som handlade om hur Centern vill avskaffa LAS till förmån för det som det så fint heter: “Ungdomars chans att få jobb efter att de har utbildat sig.” Det dröjer dock inte länge innan man inser att dessa ord enbart är klyschor. I videon så hittar Reka på ett vanligt svenskt medelålders-kvinnonamn vilket är Britt Marie och säger bland annat att Britt Marie kan sitta och lata sig i fikarummet. Hela budskapet som videon vill förmedla är alltså att den svenska arbetande befolkningen i medelåldern är lata och att ungdomar ska ta över fast ofta just den grupp människor som den fiktiva karaktären Britt Marie representerar är erfarna och väldigt duktiga på sitt arbete.

Att C har velat göra något så galet som att avskaffa LAS är ingenting nytt och alla tänkande människor inser att det handlar om att underminera den svenska arbetande befolkningens rättigheter till förmån för den globalistiska politiken där arbetare och anställda som kräver något av sina arbetsgivare är ett stort gissel för sina överordnade och hindrar dessa att forma arbetsmarknaden precis så hänsynslöst och vinstmaximerande som de själva vill utan att för ett ögonblick tänka på sina anställda. Vad som däremot är extra chockerande här är det tydliga föraktet och den öppna fräckheten som detta tyder på. Reka är en tjej med invandrarbakgrund som menar att en svensk kvinna på 45 år med en antydd lång bakgrund inom arbetsmarknaden ska skuffas undan för att Réka och hennes vänner ska ta över hennes arbete. Fräckheten är verkligen slående..

Under ett bra tag nu har tyvärr partiet som många trodde skulle ta upp kampen emot orättvisor riktade emot svenskar nämligen SD rört sig mer och mer åt höger i välfärdsfrågor. Helt plötsligt är inte förstatligande av välfärden längre lika aktuellt. Även om detta parti kanske har goda intentioner i dessa frågor så spelar det ingen roll om de samtidigt blir duperade av krafterna som vet betydligt mer än dem själva i dessa frågor.

Om någon ifrågasatte att det krävs en svensk nationalistisk arbetarrörelse så bör Réka´s video om något skingra alla tvivel..

Regeringen stänger samhället men överklassens nöjen får inte offras!

Regeringen stänger samhället men överklassens nöjen får inte offras!

I onsdags kom det nya restriktioner och regler. Den tidigare kraftigt drabbade krog- och restaurangbranschen fick ytterligare en hård smäll när regeringen bestämde att det inte räcker med att tvinga ställen med alkoholrättigheter att stänga kl 20.30, nu har även denna regel utvidgats till att beröra restauranger och övriga serveringar även utan alkoholrättigheter att stänga den tiden. Samtidigt säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson att hårda restriktioner inte hjälpt i länder där dessa implementerats. Många frågor väcks till varför man då genomför dessa extrema regler ifrån regeringens håll. Det kommer leda till massarbetslöshet. Hundratusentals personer kommer förlora sina jobb eller kanske ännu flera.

Samtidigt som Regeringen så kraftigt och med sådant eftertryck beslutar att nästan driva denna bransch i graven och när man samtidigt stänger ned idrottsanläggningar, försvårar för idrottsklubbar, minskar människors möjlighet till socialt samspel mm så är det en sak man definitivt inte vill röra, nämligen skidanläggningarna. Det finns ingen vettig logik i detta. Bilder ifrån överfulla skidanläggningar avlöser varandra på sociala medier. Köer vid liftarna som är så långa och fullpackade av personer att det knappast kan kallas “att hålla avstånd och visa hänsyn.” Vad beror detta då på? Hur mycket jag än försöker hitta en vettig förklaring så är det omöjligt. Hur kan det vara vettigt att stänga ned alla de ovan nämnda verksamheterna men låta skidanläggningarna vara öppna? Jag hittar till en början ingen vettig förklaring men efter ett tag hittar jag en förklaring. Jo, skidanläggningar får man ju inte stänga, dessa nyttjas ju av samhällets “viktigaste grupper” nämligen övre medelklassen och överklassen. Så cyniska är regeringen och på det sättet prioriterar de.

I alla samhällen i förfall brukar en gemensam nämnare alltid existera och det är att regler,lagar och förordningar är väldigt godtyckliga, om ens befintliga för överklassen. Skidorter har även visat sig vara direkta smitthärdar. En stor del av smittan som kom in i Sverige till att börja med kom ifrån Italienska och österrikiska skidorter där personer som svettades och som umgicks på nära håll spred vidare Covid-19-smittan. Men trots allt detta i bakhuvudet så väljer Regeringen ändå att låta skidorterna hålla öppet.

Det viktigaste i en kris är arbetarna, det viktigaste för all näringsverksamhet är alltid arbetarna som bär upp samhället. Att stänga maskineriet och inte låta kuggarna snurra är att skapa en ekonomisk kris som kan vara otroligt omfattande. Svenska arbetare måste demonstrera emot detta, oavsett vad så kallade restriktioner säger. Det finns ingen hejd på hyckleriet när regeringen inte bara inför restriktioner som inte visat sig verkningsfulla men även väljer att behålla den övre medelklassens och överklassens nöjen.

Vanliga människors bästa måste väga över daltet med överklassen!