Har SD en framtid som ett nationalistiskt parti?

Har SD en framtid som ett nationalistiskt parti?

SD har nyligen valt att öppna sig i frågan om NATO-medlemskap. Det måste nu vara tydligt för alla att SD är ett väldigt kompromissande parti och tyvärr lättpåverkat. Svenskt oberoende från överstatliga allianser är en av SD´s största kärnpunkter och den punkt man naggat mest på i kanterna, först med EU, sedan med NATO. Många väljer nu att sälja ut sig ännu mer till fördel för stugvärmen. Man väljer också att göra sig av mer och mer med det gamla gardet som byggde upp SD som till exempel Mikael Jansson som trots att han möjliggjorde SD som ett riksdagsparti inte blev satt på partiets riksdagslista inför detta val. Vad det här beror på är att SD vill bli mer ett borgerligt parti, ett näringslivsvänligt parti, vi ser även detta beteende i deras ökade positivitet till vinster i välfärden. Endast efter ett möte med näringslivstoppar så valde SD att svänga från sin förut så bestämda åsikt. Ett parti vars ledning ändrar åsikter lika snabbt som ett barn blir glatt när den får en klubba är inte i framtiden långsiktigt hållbart för Sverige.

Tilläggas bör också att Sverigedemokraterna har börjat nagga även om återvandring och vill nu erbjuda 400000 kr till folk så att de självmant kan vilja åka hem. I realiteten innebär det 400000 kr av våra skattepengar till människor som bland annat solkat ned och förstört Sverige via respektlöst beteende och ofta regelrätt kriminalitet. Vi ska inte betala ett öre till sådana människor!Många människor nu kommer med fog att rösta på SD i detta val då detta parti är det enda nationalistiska som kommer att kunna åtgärda de värsta problemen vi har nu.

Men det här med NATO bör ge folk en fingervisning om hur SD kommer agera i framtiden. Säljer man sig som en prostituerad som SD faktiskt gjort här så lär man inte behöva vara en spågumma för att inse hur det partiet lär se ut valet 2026. Då vågar jag som ordförande för Framåt Sverige faktiskt påstå att SD lär ha tagit bort sin nationalistiska stämpel och antingen beskriver sig själva som ett mittenparti eller regelrätt som borgerliga. Det är därför Framåt Sverige och AFS behövs för att i framtiden kunna ge Sverige den hårdföra politik som krävs. Personligen är jag vänsternationell men det viktigaste nu är inte vad man betecknar sig som utan vad man vill åtgärda. Vill man stoppa massinvandringen, påbörja massiv repatriering och stoppa vinster inom välfärden så är man en vän till Sverige. Vill man det inte så är man en fiende till Sverige.

Ett parti som SD är inte utan sin nytta men kommer i framtiden bli mer och mer liberaliserat. Ett sådant alternativ är inte hållbart för Sverige i längden. Det är således inte bara dumt att i framtiden lägga ut allt krut på SD utan farligt för Sverige. Grupper som oss och Alternativ för Sverige måste vara där för att fylla upp ett hål, för att agera när SD blivit förlegat och när liberaliseringen blivit för massiv, tyvärr är det åt den riktning som skepp Åkesson/Karlsson nu seglar. Det viktigaste nu är att få människor att tänka proaktivt och inse en tråkig sanning: SD i framtiden kommer att bli ett liberalt parti.

Stå upp för den svenska neutraliteten!

Stå upp för den svenska neutraliteten!

Den 27 februari år 2022 var ett historiskt datum och inte på något positivt sätt. För den dagen valde den svenska regeringen att sätta svensk säkerhet på andraplats och global prestige på förstaplats. Att ställa sig emot den invasion som nu sker emot Ukraina anser jag, som nationalist, vara en självklarhet. Solidariteten även med andra nationers suveränitet är A och O för oss vänsternationalister. Men att däremot gå från att visa solidaritet genom att skicka förnödenheter och skydd till att börja med och sedan skicka vapen är ett mycket stort steg, ett steg som det svenska folket vare sig gett sitt medgivande till eller ens blivit tillfrågade om. Vår svenska neutralitet har tjänat oss väl och vi har, istället för att bli inblandade i massor med konflikter, valt att sköta om vårt eget hus, vårt eget folk och värna vår egen vilja och framtidsmål.

Vi har gjort ett undantag från denna regel men vid en extrem situation under andra världskriget när vårt grannland Finland blev angripet. Att försvara grannländer är något helt annat än att börja skicka vapen till Ukraina, som vare sig är grannland eller med i EU. I programmet 30 minuter med Anders Holmberg så tillfrågades Jimmie Åkesson om vad som menades med en rad på partiets hemsida som löd: ” Sverigedemokraterna vill att Sverige ska respektera balansen mellan stormakterna.” Anders Holmberg flög direkt på Åkesson för denna mening men ärligt talat, vad är fel med denna formulering? Att respektera balansen är viktigt i världen för både geopolitik och för att behålla en harmoni på ett internationellt plan. SD har dock tyvärr under Ukrainakrisen valt att svänga rejält.

Populistiska krav på svenskt deltagande var övermäktiga SD som nu tillsammans med alla andra partier förutom V valde att rösta för att stödja förslaget att skicka vapen till Ukraina. Det finns också en trojansk häst i denna debatt. När hotbilder visar sig så kan man tro att tonen i skällan borde bli att vi bör utöka vårt eget försvar, men icke. Det är alltid underordnat det som hägrar mest nämligen ett fullvärdigt NATO-medlemskap som ledande politiker och debattörer allt som oftast kräver med en väldigt stor lögn till det svenska folket om att ett sådant medlemskap enbart skulle skydda oss. Faktum är att NATO inte bara skyddar utan också kräver att man rycker ut till andra nationers försvar inom alliansen villkorslöst. Med tanke på att USA är den mäktigaste medlemmen i denna allians och dikterar denna allians villkor så krävs det ju ingen enorm tankeverksamhet för att inse vad som kan ske med både vår säkerhet och vårt lands fortsatta existens om ett fullt krig skulle bryta utan mellan super- och stormakterna. Just nu målar media upp en bild av Sverige som ett land som står för andra länders frihet och oberoende.

Detta är tyvärr en falsk bild som vi setts bevisats gång efter annan efter allt vårt undfallande för USA´s inblandning i allehanda konflikter där civila dödsoffer inte bara var offer utan stundtals direkta mål.. Vi tänker då osökt på konflikter som i Jugoslavien, Syrien, Irak med flera. Vi I Framåt Sverige vill ha ett starkt svenskt försvar som kan slå tillbaka alla typer av väpnade angrepp på vårt land. Men för det krävs det en betydligt större satsning och helt andra prioriteringar än vår regim gjort nu och utan bekostnad av vår frihet, vårt oberoende som ett NATO-medlemskap skulle innebära.