LO:s förakt för medlemmar och arbetarrörelsen måste få ett slut!

LO:s förakt för medlemmar och arbetarrörelsen måste få ett slut!

I år är det val till riksdagen som alla vet. Nyligen gick LO ut med att de kommer stödja Socialdemokraterna med 30 miljoner i deras valkampanj. Egentligen inget jättekonstigt då LO sedan starten varit en del av den socialdemokratiska rörelsen.

Problemet är att knappt 40% av LO:s medlemmar stödjer eller sympatiserar med SAP och därmed tvingas drygt 60% av medlemmarna att se på när deras medlemsavgifter går till ett parti de inte ens skulle rösta på.

Det finns därför stor risk att folk nu lämnar LO och det innebär att en majoritet försvinner och står utanför organisering av arbetare på arbetarplatser runt om i landet. Ett scenario som ingen del av arbetarrörelsen bör vilja se förverkligas.

Framåt Sverige är helt för idén om facklig organisering som den fundamentala delen i den direkta klasskampen på arbetsplatserna och arbetsmarknaden i stort. Därför anser vi att, så som varit tradition i Sverige under 1900-talet, den fackliga anslutningen och engagemanget skall vara hög.

LO gör nu då hela arbetarrörelsen en otjänst. I synnerhet när de kör över en majoritet av sina egna medlemmars partipolitiska sympatier.

Det viktiga för ett fackförbund bör inte vara vilket parti en medlem röstar på. Och därför bör facket vara partipolitiskt obundet och inte föra en klasskamp byggd på ideologi utan på pragmatik. I dagsläget har andelen som sympatiseras med SD vuxit sig markant inom LO och trots detta har de väldigt svårt att kunna tala öppet om det med risk för konsekvenser.

LO har dessvärre gång efter annan visat sig arbetarfientliga och arbetar mer för det Socialdemokratiska partiets väl och ve än för arbetarrörelsen och för klasskampen. En reparation av LO är i nuläget lika orealistisk som att reparera SAP i tron att det går att återställa.

Vad Sverige behöver är en ny facklig organisation. En som är partipolitiskt obunden och därmed tillåter medlemmar att sympatisera med vilka partier de vill och som inte tar medlemmarnas pengar till partiers valkampanjer.

Det behövs en annan typ av organisering, utan fackpampar som lever i överflöd och i praktiken står på arbetsgivarnas sida.

Lämna LO och gå med Framåt Sverige i skapandet av en ny arbetarrörelse!