Verka för en mer seriös och nyanserad debatt om Islam

Verka för en mer seriös och nyanserad debatt om Islam

En stor fara är att folk i våra led som blir en belastning för seriös kyrkopolitik genom att uttrycka sig vulgärt och förnedrande om t ex islam och därmed saboterar all seriös kritik samtidigt som de pekas ut av PK-media. Frågan är vad “islamisering” betyder. Om det betyder kritik av värderingar som leder till könsstympning, s k hedersvåld, kvinnoförtryck eller att sharia skall stå över svensk lag är så är kulturkampen mot “islamiseringen” nödvändig. Men vi får inte glömma bort att det finns mycket många olika varianter av islam, olika grupper av muslimer. En del är ungefär lika sekulariserade som medelsvensson.

För ett antal år sedan blev jag inbjuden med några andra icke-muslimer att delta i en dialog med en grupp ahmadiyya-muslimer över det av dem föreslagna ämnet: “Att älska sitt land är en del av tron” – De var äkta flyktingar (dvs förföljda i sitt hemland Pakistan p g a sin islamtolkning) och såg Sverige som sitt nya hemland. De menade att islam påbjöd att de blev lojala svenska patrioter! Försökte de bluffa mig ? Nej, det tror jag inte, men saken är förstås mer komplicerad.

En judisk deltagare i samtalet hade inte svårt att övertygande visa att Gamla testamentet är en patriotisk resurs genom den livshållning som gestaltas i denna boksamling. “Nästan” är landsmannen, men kan också vara fler än dem. Man skulle sammanfatta budskapet: “Land skall med lag byggas” – nationsbygge kombinerat med rättssamhälle. Folkets överlevnad trots utrotningsförsök är ett tema. Att landet skall vårdas som en Guds gåva är ett annat. Folkets uppgift är att vara en positiv men också varnande förebild, ett ljus för andra folk. Historiskt sett har den bibliska synen på land och folk inspirerat patriotism genom seklerna. Frågan är om den inte också inspirerat den palestinska nationalismen?   

Sedan går det runt en del helt felaktiga påståenden i sociala medier som upprepas och upprepas igen hur mycket man än försöker korrigera dem. De vanligaste exemplen är att “den tyska” ärkebiskopen Antje Jackelén jämställer Jesus och Muhammed samt att “den lesbiska” biskop Eva Brunne vill ta bort alla kors i alla kyrkor för att behaga muslimerna. Jag vet inte om det beror på spridandet av dessa påståenden, men faktum är att båda dessa biskopar står unde polisbeskydd p g a mordhot !

Svenska kyrkans ledarskap är inte okunnig om islams omänskliga sidor men man är livrädd för att kristendomen “utnyttjas” till ett kampmedel mot muslimer. Jag håller med så till vida att kristendomen inte är emot människor, utan för att frigöra människor.  Dansk folkepartis Morten Messerschmidt yttrade nyligen “Den som konverterar till kristendomen konverterar till friheten.” Det finns också kristna grupper som är tydliga i sin kritik av islam. Jag tror att det är bra att det både finns kristna som framstår som “hårda” på denna punkt och att de finns de som framstår som “mjuka.” Det främjar konverteringar till kristendomen. Faktum är att en del muslimer konverterar. Det finns flera sådana grupper i Göteborg. För ett par år sedan deltog jag i en luthersk gudstjänst i Berlin, då inte mindre än tolv iranier, tidigare muslimer, döptes. Alla var i trettioårsåldern. Elva var män och en var kvinna. Efteråt hade man en festmåltid i församlingshemmet. Som gäst från Sverige uppmanades jag att säga några ord, vilket jag gärna gjorde.

Kyrkan skall inte driva politiska frågor direkt – då blir kyrkan ett politiskt parti istället för en samlande kraft, som tillhandahåller grundläggande värderingar som kan ha olika politisk tillämpning.

Kyrkor skall enligt mening alltså inte arbeta (direkt) för avvecklandet av moskéer utan bejaka religionsfrihet. Men ett politiskt parti kan förstås arbeta emot islamisering i form av moskébyggen. Indirekt arbetar kyrkan mot islam genom att ha ett helt annat budskap. Islams gud är inte den Jesu Kristi fader som kyrkorna bekänner. På denna punkt finns åtskillig förvirring och oklarhet både inom kyrkor och ute i samhället. Här har kyrkorna en stor uppgift och de bör understrykas.  

Alla civiliserade länder har någon form av ramlagstiftning kring religion och religioner. I Sverige råder i princip religionsfrihet. Det är tillåtet att verka för att vilken religion som helst skall växa. Staten Sverige har religionsfrihet och myndigheter är sekulära, d v s man skall enbart ta sakliga hänsyn till vad lagarna säger och inte ta hänsyn till någons  religiösa övertygelse och inte heller vara partisk för eller emot någon viss religion.

Detta är i princip en bra ordning som vi skall behålla enligt min mening.

När detta väl sagts finns det anledning att minnas några andra viktiga förhållanden som berör frågorna om lag, värderingar / kultur och religion.

Riksdagen har i samförstånd med kyrkomötet beslutat om en ramlag för Svenska kyrkan, som i korthet säger att samfundet Svenska kyrkan skall vara evangeliskt-luthersk, demokratiskt styrd och verka överallt i hela Sverige. Svenska kyrkan har alltså en särställning, inget annat samfund backas upp av staten med en liknande lagstiftning. Motiveringen är fr a den ställning som Svenska kyrkan har historiskt i vårt land.

 Förutom den grundlagsfästa religionsfriheten finns det ett antal lagar om vigselrätt, statsstöd m m åt samfund. De är inte grundlagar och vi bortser från dem just nu.

Vår flagga består av en kristen symbol och den skall vi behålla. Vår tideräkning utgår från Kristus, den skall inte heller ändras eller kompletteras med någon annan, t ex muslimsk. I Sverige gäller att staten endast erkänner monogama äktenskap. Ingen skall har mer än en man  el hustru.

Axel W Karlsson-Tidigare församlingspräst som nu en är teologisk forskare och styrelsemedlem i Framåt Sverige

Protest mot nya modulhus i Haninge

Protest mot nya modulhus i Haninge

Under måndagkvällen valde delar av Framåt Sverige Stockholm att ansluta sig till ett protestmöte arrangerat av grannar till det nya området med modulhus för flyktingar i Vendelsö, som till absolut största delen skall inhysa nyanlända.

I ett fult försök för att misstänkliggöra protester, har kommunledningen sagt att en liten del av lägenheterna skall tillfalla bostadslösa ungdomar.
Det återstår att se om någon lägenhet i slutändan kommer innehas av en svensk.

Stämningen bland de boende var mycket upprörd och man upplevde sig överkörda och inte tillfrågade.

de som verkligen känner sig hotade, med rätta, är de förnedringsrånade ungdomarna och de kvinnor som utsätts för sexualbrott

En av anledningarna som kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) använde som ursäkt var att man känt sig hotade och obekväma vid ett tidigare möte om ett annat boende i ett närliggande område.
En av våra representanter på plats lät Wasberg veta att de som verkligen känner sig hotade, med rätta, är de förnedringsrånade ungdomarna och de kvinnor som utsätts för sexualbrott och att Wasbergs känsla får man nog se som ett lyxproblem i det sammanhanget, för ilskna kommentarer går inte att jämföra med offer som verkligen utsätts.
Vi vill dock påpeka att vi på inget sätt varken ägnar oss åt hot eller uppmanar till hot.

Ungdomsrånen har i Haninge ökat med 200%(Mitti).

Vi har dock full förståelse för och delar den ilska som uppstod vid det nu aktuella mötet. Wasberg befann sig på plats för att svara på frågor och det skulle hon fått beröm för av oss om det inte vore för att hon inte svarade konkret på i princip någon fråga.

Förutom den direkta påverkan på livskvalitén i området detta boende kommer leda till, kom det även fram mycket underliga uppgifter om både det företag som fått i uppgift att sköta boendet samt hur upphandlingen har gått till.

Många av de närvarande på mötet var kraftigt misstänksamma att det ligger släkt eller vänskapsband mellan företaget ifråga och styrande på kommunen.

Framåt Sveriges punkter för dessa frågor är vad som behövs för en långsiktig lösning på dessa problem, Stoppa roffarkapitalismen , Nej till ett mångkulturellt Sverige , Påbörja en kontrollerad återvandring , Stoppa invandringen och arbetskraftsimporten , Förändra Sveriges flyktingpolitik.

Vid mötets slut sa en granne
– När detta byggs måste jag skaffa fönstergaller och säkerhetsdörr.
Meeri Wasbergs svar blev
– Bra, det ger arbetstillfällen.

Nytt knivdåd i Tyresö

Nytt knivdåd i Tyresö

Återigen vaknar vi upp till nya fruktansvärda nyheter i vårt Tyresö. Under natten har två unga människor knivskurits vid Fårdala skola.

Den mest allvarligt skadade skall vara en 15 årig flicka. 

Vi vill skänka vår solidaritet och tankar till offer och anhöriga.

Vi kommer fortsätta våra nattvandringar i Tyresö och försöka att utöka dom.

Om du vill vara med, så kontakta oss på tyreso@framatsverige.se. Du behöver inte dela alla våra åsikter för att delta.

Den våldsbejakande eliten

Den våldsbejakande eliten

Våra tankar går till de anhöriga till den 12 åriga flickan som blev mördad i Botkyrka.

Det som inte borde få ske har skett.
Det är svårt att finna ord i denna sorg men saker måste sägas.

Politiker från alla de styrande konstellationer vårt land haft de senaste 40 åren, kommer med det ena uttalandet efter det andra.

Hur hemskt det är, vilka justeringar i lagstiftning man vill göra. Men vi glömmer inte hur det har blivit som det har blivit.

Det är inte för att straffen har varit på ett visst vis, det är inte för att vi har ett x antal för få poliser.

Det är för att ni har haft vidöppna gränser, och de styrande har ingen tanke på att stänga någon gräns. För öppna gränser är deras politiska projekt, vare sig det är en “no borders, no nations” fundamentalist från vänster eller en fri rörlighets extremist på den kapitalistiska högern.

De är alla medvetna om vad som följer denna politik, men den politiken är viktigare än följderna.

En skjuten 12 årig flicka är ett pris de tycker är värt.
Förnedringsrånade barn är inte något som rör dom i ryggen.

Många tusen våldtäkter om året, tråkigt men det får vi ta tycker dom.

Barn “bötade” och utpressade i skolan, ett offer värt att betala för den stora drömmen och de stora pengarna.

Dessutom är det ju inte de styrande som drabbas, de lever i sina säkra områden, har livvakter och har god lön att kunna betala säkerhetsföretag.

När man diskuterar justeringar i lagstiftning ska man ha i beaktande att man inte ens vill använda den som redan finns. Vi ser gång på gång hur folk som borde dömas till utvisning, klarar sig undan, Ofta yrkar inte ens åklagare på det.

Sen kommer de styrandes ursäkt nummer ett, många är ju födda här. Det kanske är ett problem med nuvarande lagstiftning, men den “ursäkten” är egentligen den hårdaste domen mot er politik.

Beviset för att problemen inte ens löser sig med generationer.

Den hederliga hårt arbetande befolkningen förtjänar att leva i fred och ro. Med ett fungerande rättssystem.

Men det vi har idag och hur man agerar urholkar deras egen legitimitet.

Dessa styrande är samma människor, som alltid stämplar kritik mot dom som hat och hot, eller till och med våldsbejakande.

Men eran politik har lett till detta samhälle som är så totalt genomsyrat av våld och hot.

Det är ni som är våldsbejakande!

Det är ni som tvingar hederliga familjer, prata med sina barn om vad de skall göra om de råkar ut för våldsamma situationer. 

Om du blir rånad, “lämna ifrån dig allt”

Gå inte hem ensam, gå alltid med en kompis.

Så hotet och våldet är en produkt av ert politiska projekt.

Men jag ger er detta, Jag avskyr er för det ni utsätter folk för.