Grönt ljus för islamistisk friskola i Göteborg

Grönt ljus för islamistisk friskola i Göteborg

Bild: wikipedia
Den islamiska friskolan Römosseskolan har fått klartecken från Skolinspektionen att utvidga sin verksamhet i Göteborg.I Römosseskolan har barnen tvingats att delta i böner, varit uppdelade efter kön och flickor som menstruerat har inte varit välkomna att delta då de lärt ut att de är orena.Skolan har drivit ett par skolor i Göteborg och varit verksam sedan 1998. Rektor är Abdirizak Waberi, 54, f.d. riksdagspolitiker för Moderaterna och även ordförande för Islamiska förbundet som är en del av Muslimska brödraskapet.

Skolan skall ta över lokal efter Safirskolan, en annan muslimsk friskola som tvingades att lägga ner då ägaren av företaget inte hade en tillräckligt självständig ställning gentemot den tidigare ägaren Adbel Nasser El Nadi, som pekats ut som ett säkerhetshot av Säpo och enligt Skolinspektionen kunde elever i förlängningen utsättas för radikalisering och rekrytering till extrema miljöer.

Skolan utvidgar nu baserat på ett tillstånd från 2015. Då skulle skolan ta över en lokal också av Safirskolan på Hisingen. Men de fick då avslag bl.a. pga brister i brandskyddet.

Till den nya skolan har också lärare från Safirskolan anställts.

Tillståndet de fått gäller enligt praxis enbart i två år och enligt det skulle undervisningen senast påbörjas årskurs 2017/2018 vilket alltså inte gjorts. Men domstol har tolkat detta som mer vägledande än ett absolut krav och att det inte tillräckligt tydligt framgått att tillståndet förfaller efter att perioden gått ut vilket då gett skolan gröns ljus att starta sin verksamhet.

Som tur är har skolinspektionen insett misstaget och sedan 2018 är det åtgärdat så att nu är det tydligt att en tvåårsperiod gäller. Dock säger man från skolinspektionen att i detta fall kommer man inte att kräva att tillståndet dras in då man tror sig förlora i en juridisk tvist.

Römosseskolan är dock inte ett dugg bättre än Safirskolan och Waberi är lika mycket islamist som vilken IS-anhängare som helst. Det är en stor brist i systemet och hos Skolinspektionen att de inte vågar säga nej till etablering av radikala islamistiska friskolor. Det måste givetvis hejdas omedelbart och såväl Römosseskolan som alla andra skolor av samma karaktär måste få sina tillstånd indragna.

Dessa skolor försöker etablera sig i förorter med stor muslimsk befolkning. Och de försöker sprida sig. Römosseskolan har försökt etablera sig i grannstaden Borås. Det märks dock att kommuner försöker med de till buds stående medlen att stoppa detta.

Framåt Sverige står för ett sekulärt samhälle och en sekulär statlig enhetsskola

Gällande etableringen av en ny skola i Borås hade de då fått avslag på sin ansökan hos Skolinspektionen, överklagat och sedan fått rätt. 

Borås kommun stretade emot med motiveringen att skolans etablering skulle motverka de satsningar på integration som görs inom kommunen. De menade också att segregationen skulle öka. 

Utbildningen i Borås har nu fått godkänt och i samband med det svarade rektor Abdirizak Waberi så här till SVT: 

– Vi känner oss utpekade. Vi känner att varje steg vi tar ifrågasätts. Som att muslimer inte kan vara muslimer om man inte assimilerar sig i samhället. Som att en bra muslim är en muslim som avsäger sig islam.

Det var också ett försök att stoppa skolans etablering i Hisingen med kritiken mot brandskygg samt avstånd från den andra skolan. Politiker som verkligen försöker göra något för att stoppa det måste använda svepskäl men det är bättre än inget.

Det är viktigt att släcka bränder och då måste det göras med vilka medel som helst. Men i långa loppet är det ohållbart och vi måste se till att islamistiska friskolor inte har möjlighet att få tillstånd till att driva skolverksamhet över huvud taget.

Framåt Sverige står för ett samhälle där vi värnar om traditionella svenska värderingar. Då kan vi inte ha rektorer som Waderi som anser att kvinnor ska stanna hemma i huset, att män och kvinnor inte får dansa med varandra till musik och att menstruerande kvinnor är orena. Vi kan inte ha skolor som arbetar emot den integration som redan är sämsta tänkbara.

Framåt Sverige står för ett sekulärt samhälle och en sekulär statlig enhetsskola, där pojkar och flickor får lära sig att vara tillsammans, arbeta tillsammans och respektera varandra.

Waderi känner sig utpekad och ifrågasatt. Det gör han rätt i. Vi pekar ut honom och ifrågasätter varje steg han tar för att sprida islamism i det svenska samhället.  

Källor:

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/kritiserade-skolan-f%C3%A5r-%C3%B6ppna-nytt-trots-utg%C3%A5nget-tillst%C3%A5nd-1.31591407?fbclid=IwAR2M2hi01sXyai_z0PeU3LKqXhMpaqf8YaPyW3d-Wm-t41ElrjJwfbbLfjc

https://www.expressen.se/gt/gt-granskar/kritiserad-skola-far-starta-trots-att-tillstandet-gatt-ut/

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/bakslag-f%C3%B6r-r%C3%B6mosseskolan-hos-skolinspektionen-1.29637478

EU paketet värre än bara pengarna

EU paketet värre än bara pengarna

Då var det taget, nästa steg mot ett federalt EU. Ett inte oväntat steg, men likväl ett gigantiskt kliv.

Pengarna vi pratar om är illa nog, men i det stora är det inte det som är det värsta.

Pengar är inget i jämförelse med att ge upp sin nationella självständighet.

Pengarna i detta paket och höjda avgiften är dessutom bara en liten del av det vi kommer betala efter att EU tagit full kontroll över rätten att ta ut skatter.

För rätten att ta ut skatter är nästa steg, men som vanligt när det gäller att skapa den nya nationen, som skall kolonialisera alla tidigare nationer i Europa, gäller det att inte visa sitt rätta ansikte, utan man kallar det, ta ut avgifter.

Redan i januari öppnade EU-ministern Hans Dahlgren upp för att EU skulle ha rätt att ta ut dessa skatter.

I samband med detta uttalade sig Martin Kinnunen (SD) att man var emot i princip, men att det gällde att se på det pragmatiskt.
Finspråk för att “vi har inga principer och inget är heligt.” 

För samtidigt som de styrande jublar över att Europa nu är enat, så vet dom väl att en majoritet av befolkningen i europa är emot deras projekt. Det är anledningen att allt de gör, görs i steg och med omskrivningar.

Detta paket har som ett flertal debattörer redan klargjort inget med corona att göra, det går att avläsa i hur pengarna fördelas.

EU har inget med välfärd att göra. EU är ett nyliberalt projekt för att tillfredsställa storfinansen.
Men plundrar Europas arbetande folk genom skatter för att slussa dom till dessa multinationella bolag.

Men vi har vår lojalitet, den ger vi våra medmänniskor och vårt land, men ni styrande får den inte.

En välfärdsstat har inget att hämta i EU. Men man vill få det till att detta är en handling av solidaritet, men det lurar dom inte många med.
Att svika sitt eget folk i hårda tider, är inte att vara solidarisk. Inte mot de som de skall tjäna.
Mot Sveriges svagaste är de helt känslokalla.

Nä dom får leva i rädsla i ett samhälle som inte säger sig ha “råd” att upprätthålla tryggheten.
Nä folk får leva på gatan i ett samhälle som inte har “råd” att lösa bostadskrisen.
Nä vi lever i ett samhälle där vårdbehövande inte får den vård dom behöver för vi inte har “råd”.

Ni styrande har gjort era prioriteringar, stå ert kast. Vi, folket, har kanske inte samma resurser som ni har. Men vi har vår lojalitet, den ger vi våra medmänniskor och vårt land, men ni styrande får den inte.

Vi uppmanar er styrande, ta av era sverige pins, ta bort sverige flaggorna på presskonferenserna och hala svenska flaggan från riksdag och rosenbad.
Hissa istället den smutsiga EU flaggan, symbolen för det projekt ni tjänar.

För i riksdagen idag har vi inget parti som verkar för ett svenskt utträde och sanningen är att om man inte verkar för ett utträde är man en del av EU.

Det är svart eller vitt, medlöpare eller frihetskämpe.

Domen kommer bli hård mot er. 

Ytterligare våldsdåd i vårt Tyresö

Ytterligare våldsdåd i vårt Tyresö

Natten till onsdagen inträffade ett nytt våldsdåd i Tyresö. Denna gång har någon blivit skjuten i benet. Dådet ägde rum vid simhallen.

Detta mindre än två veckor efter att gärningsmän trängt sig in på en privatfest vid Tyresö Strand, där knivskar man tre personer och genomförde ett rån.

De politiker vi har i kommunen saknar både vilja och kapacitet att ta tag i problemen. Detta måste leda till en förändring.

Den kommer inte komma uppifrån, utan det krävs att vi Tyresöbor ser till att det händer.
Kontakta oss om du vill vara med och bygga en rörelse för förändring på riktigt.

Torkild Strandbergs Enkät

Torkild Strandbergs Enkät

Vår egen Torkild skickade idag ut ett brev som bevisar för oss alla att med statistik kan man få allt att låta bra… Notera dock att arbetslösheten nämndes inte i brevet.
En enkät följde med och här har vi fått chansen att visa vad vi tycker om Landskronas utveckling, kommer Torkild bry sig om svaren? Inte om de inte passar hans världsbild.
Vi uppmanar alla att skicka in era svar, och har ni inte råd med porto osv så skriv till oss så hjälper vi Framåt Sverige till.

“Framåt Sverige vill ha ett Landskrona för alla, ett Landskrona som inte leds av lögner och vanföreställningar”

Om branden på Silvergården

Om branden på Silvergården

Låt oss inte lura oss själva, en stor orsak till att Landskrona röstade fram Torkild och liberalerna, var med löfte om att segregationen skulle förbättras, och ordning och reda skulle det bli igen. Så har inte skett, och de som främst drabbats är svenska arbetare.

Alltfler områden har drivit iväg svenska arbetare till lugnare områden, samtidigt som det byggs nytt i utkanten av stan. Vad planen är och vem som ska bo i dessa områden vet vi inte än, är planen att hela Landskrona ska bli ett Koppargården så bor det snart inga arbetare kvar i stan och hur ska Landskrona försörja sig då.

De senaste veckorna har det brunnit två gånger i koppargården-området. Och nej det kanske inte drabbade ditt område (det drabbar dem själv…) men vem tror du får betala kalaset, och tror vi verkligen att vi kommer vara fria från samma händelser i längden?

Sverigedemokraterna är stora i vår stad. Detta helt förståeligt, men har ni verkligen hört något från dem något riktigt som hade kunnat göra Landskrona lika skön att bo i som den är vacker? Är du arbetare och

Landskrona-bo så behöver du ett annat alternativ, vi kan inte hålla på i samma inrutade spår, som uppenbarligen leder till totalt kaos, förr eller senare.

Vi i Framåt Sverige går gärna först! Men vi måste bli fler.

-För en ny arbetarrörelse där Folkhemmet, traditionen, solidariteten, och gemenskapen är grunden för framtiden.”

Ulf Nilsson