För nationellt självbestämmande!

För nationellt självbestämmande!

I efterkrigstiden så byggde Sverige upp ett av världens bästa folkförsvar, både militärt och civilt. Nästan hela befolkningen fanns att tillgå vid en kris.

Corona-krisen har, med all tydlighet, visat att krisberedskapen följt den nyliberala doktrinen om Just in Time. Med förödande resultat.

Och om vi inte kan stå på egna ben vid en kris så blir vi beroende av utomstående aktörer, och blir därmed ofria.

För nationellt självbestämmande!
– Swexit nu!
– Avbryt Nato-sammarbetet Partnerskap för Fred.
– Öka anslaget till Försvaret kraftigt!
– Återuppbygg totalförsvaret med obligatorisk värn och civilplikt för alla ungdomar.

Möte

Möte

Framåt Sverige Gbg har idag haft ett givande avstämningsmöte i solskenet. Vi kom gemensamt fram till att anordna en social träff med aktivitet såsom minigolf och eller grillning i Juni månad och 1-2 aktivistträffar i Juni.
FS gbg har en tydligt kravlös inställning till dylik aktivism och det sker utifrån var och ens egna initiativ. Väl mött i Juni och vidare uppdateringar kommer löpande.
Framåt kamrater.

Nattens händelser i Upplands-Bro

Nattens händelser i Upplands-Bro

Nattens händelser i Upplands-bro och Kungsängen är oförlåtliga. Nattens scener är något som inte hör hemma här, men det händer här.

Vi lever här och vår vardag blir allt oftare förvandlad till krigsscener. Folks vardag förvandlas till oro.
Hårt arbetande väcks av att parkeringar står i brand. Folks bilar som dom skall ha för sitt arbete i lågor.
VMA utsänt om bomb vid kommunhuset, nu visade det sig vara en attrapp men uppsåtet från de kriminella att angripa folks vardag blev verklighet.

De styrande som lever avskärmade liv och är mer oroade för folkets ilska än med samhällets utveckling.

Folket vill ha lugn och trygghet, men de styrande erbjuder idén om ytterligare en myndighet som skall jobba med att skydda sverigebilden.

Ett tips till er styrande, även om ni inte förtjänar det, skapa ett tryggt samhälle så kommer en bra sverigebild på köpet.

Men för att det skulle kunna ske hade det krävts att ni överger er multikulturella dröm.

Det är dock inget som är aktuellt för partierna i riksdagen, borgerlig eller socialdemokratisk regering samma sak olika färg.

Folket är utelämnat. Politikerna har lämnat dem i sticket, domstolarna har lämnat dem, polisen har lämnat dem.

Men vi, folket, kommer inte lägga oss ner och vara offer. På ort efter ort kommer folk att organisera sig när de inser att ingen myndighet kommer komma till undsättning om vi inte får politiker som tvingar dom till det.

Så vi uppmanar er gå ihop med era grannar, se till att ha en god grannsamverkan och kontakta oss i Framåt Sverige – Stockholm för att organisera er politiskt.

Ännu ett offer för förda politiken

Ännu ett offer för förda politiken

Då har det hänt igen, ännu ett dödsoffer för en vansinnig politik. En politik förd av såväl socialdemokratiskt som borgerligt ledda regeringar.
En politik av massinvandring och helt i avsaknad av en kravfylld integration.

“No borders No nations” fundamentalisterna som inte ser något pris som för högt för deras mål försöker få folket att lugna sig med argumentet att det alltid har varit så här i Sverige.

Men det är ett försök att blanda bort korten. Det tar inte i beaktande att möjligheten att larma fort och förbättrad förmåga att hantera grovt våld i sjukvården, gjort att dödligheten skulle ha sjunkit utan deras politik.

Faktum är att varje offer för våld som utförts av en människa som inte skulle ha varit i Sverige är ett offer som inte skulle ha drabbats.
Anhöriga som inte skulle drabbas av obeskrivlig sorg.

Utan att veta när mördaren har kommit till Sverige, vågar vi säga att detta är ett sådant fall. För även om han varit här länge, så har uppenbarligen assimileringen till de svenska värderingarna totalt misslyckats och med vår politik skulle han vara återvandrad.

Folket har rätt att åter få leva i trygghet. Det är dock inget vi kommer att få som gåva av de partier som skapat denna situation, där 13 åringar mördar en sjuksköterska för en mobiltelefon.

Den rätten måste vi ta oss själva, organisera er, med släkt och grannar och ni är välkomna att bli en del av den nya arbetarrörelsen Framåt Sverige för att verka för ett nytt och bättre samhälle!

Haninge tillhör inte de kriminella

Haninge tillhör inte de kriminella

Med ett handlande som visar de kriminellas totala avsaknad av empati detonerade en kraftig bomb vid ett företag i Haninge i natt.
En bomb så kraftig att den hördes över stora delar av södra Stockholm,
Platsen är belägen intill en kraftigt trafikerad motorled och bara 100 meter från bostadshus.
Risken för att vanliga hederliga haningebor skadas eller dör är överhängande vid händelser som denna.

Denna detonation följdes sedan av ett bomblarm där man placerat en bomb i ett radhusområde i Alby.

Vi har under senare tid sett hur kriminaliteten breder ut sig, i Haninge kanske mest manifesterat genom den kraftiga ökningen av ungdomsrån.

Det är dags för en folklig organisering mot detta. Vi i Framåt Sverige – Stockholm har redan nattvandrat i Haninge och kommer fortsätta med det så ofta vi kan.

Vi, den hårt arbetande befolkningen, är många fler än de kriminella och förtjänar något bättre.

Men organiseringen krävs även för att bygga ett politiskt alternativ till alla de partier som skapat detta.

För den kriminalitet vi ser är en direkt konsekvens av den förda politiken.

Så vi uppmanar dig, anslut dig och börja ta tillbaka samhället. Alla kan hjälpa till!

Vila i Frid AnnaLena Lernhede

Vila i Frid AnnaLena Lernhede

Den 55 åriga kvinna som knivskars i samband med ett misslyckat rån i Kungälv den 10 maj avled senare av sina skador.
En 13 årig pojke som försökte komma över kvinnans mobiltelefon är nu misstänkt för mord.

Det dödliga våldet som drabbar oskyldiga får aldrig accepteras som något normalt trots att det blir allt vanligare.
Sverige måste tillsammans kämpa för en bättre och tryggare framtid.