Framåt Sveriges 10 Punkter

Sverige idag har en vänster som fullständigt gått vilse i invandringsfrågan och snöat in på identitetspolitik. Vi har en arbetarklass som hellre röstar på borgerliga SD som tar den nationella frågan på allvar då den blivit den viktigaste frågan för arbetarklassen idag. Inget av dessa alternativ är en gynnsam väg för svenska folket. Vad vi behöver är något nytt som för hela landet framåt. Därför finns Framåt Sverige som är en politisk rörelse som kräver ett omedelbart stopp för den vansinniga politik som förstör vårt land och eftersträvar istället ett bygge av ett nytt folkhem där tradition, solidaritet och gemenskap blir grunden för framtiden.
Som start för denna nya rörelse har vi tagit fram tio punkter som är de mest akuta saker vi måste åtgärda för att få Sverige på fötter igen.

Sverige idag är ett land där klassklyftorna ökar och arbetsrätten urholkas. Det är tider när kapitalisterna flyttar fram sina positioner och i synnerhet är det den mest giriga roffarkapitalismen som drar fram. Detta måste sättas stopp för och det nyliberala experimentet måste ta slut nu! Klassklyftorna skall minskas, inte ökas.

EU är kapitalets union och har inneburit lagstadgad liberalism där arbetsrätten har urlakats år efter år. Allt mer makt har flyttats till Bryssel och istället har vi fått öppna gränser med vapen, droger, kriminella gäng och tiggarligor. Vi vill ta tillbaka makten till Sverige och stänga gränsen! Därför måste vi verka för att Sverige lämnar EU omgående.

Sverige har en levande kultur med rik variation som organiskt vuxit fram. Främmande kulturelement som inte omfattar svenskarna och inte blivit en del av vår kultur skall inte heller ha en plats i landet. Vi säger därför nej till ett mångkulturellt Sverige för att vi vill ha ett svenskt Sverige med en levande svensk kultur även i framtiden.

Folkhemmet var en av världens främsta välfärdsstater som sedan 1990-talet raserats och allt gemensamt som givit svenskarna samma förutsättningar håller på att säljas ut. Marknadsekonomiska lösningar är en del av det extremliberala experiment som Sverige har blivit. Vi säger därför nej till fortsatt slakt av välfärden och privatisering av det gemensamma.

Sverige är en tillflyktsort för människor i nöd. Nu måste de åka tillbaka då de krigsdrabbade länderna måste byggas upp igen och för det krävs de egna medborgarna. Dessa relativt få välutbildade invandrare får vi inte se som gratis utbildad arbetskraft. Välutbildade invandrare behövs extra mycket för att bygga upp deras egna trasiga länder. Återvandringen måste ske under kontrollerade former till alla andra länder varifrån invandrare kommit de senaste åren.

Socialdemokratin har sålt ut sig och vänt sig emot arbetarklassen. Vänsterpartiet driver medelklassvänsterns politiska linje. Ingen del av vänstern driver de frågor som är viktigast för arbetarklassen och bör därför förpassas till historiens skräphög. Därför behövs en ny arbetarrörelse i Sverige som driver aktuella arbetarfrågor på bred front.

I ett välfärdssamhälle skall man efter pension kunna leva drägligt och värdigt. Idag har pensionerna satts i spekulationssnurran och medan kapitalister kan tjäna stora summor så lever allt fler pensionärer på allt mindre pengar. Detta är oacceptabelt och därför måste pensionerna höjas. Ingen pensionär skall leva under fattigdomsgränsen i Sverige.

Vi har idag över 2 miljoner invånare med invandrarbakgrund i landet. En stor del av dessa saknar flyktingstatus. Till detta kommer ren arbetskraftsimport som dumpar löner och försvagar strejkrätten. Vi kräver därför totalt stopp för all invandring. Arbetskraftsinvandring skall aldrig ske om det konkurrerar ut svenska arbetare eller urholkar svensk arbetsrätt

Sverige måste förändra sin flyktingpolitik i grunden. Krav på uppehållstillstånd och asylrätt måste skärpas och man måste ha bättre koll på de personer som får avslag så att de inte vistas i landet illegalt. Sverige skall dock vara ett land som hjälper till internationellt. Genom att skicka ner hjälpinsatser till närområdet och hjälpa till på plats får vi ut maximalt ur varje skattekrona.

Med våra förslag kommer vi ha kvar personer med invandrarbakgrund som kommit hit med legitima skäl och som kan och vill göra rätt för sig. Dessa personer kan bli en tillgång för vårt land om de får hjälp med att integreras. Det måste vara en kravfylld integration där det ställs krav på invandrarna att anpassa sig till Sverige, inte tvärtom.

Se Till Att Inte Missa Något

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Senaste uttalande Lokalt

Engagera Dig!

Anslut dig till Framåt Sveriges medlemmar som jobbar varje dag för att bygga ett svenskt och rättvist Sverige.

Alla kan bidra på sitt sätt!

Bli en del av förändringen!

Aktivism

Kommande evenemang

Manifestation stoppa mosken

Manifestation stoppa mosken

Rådhuset
04 nov 2020 15:15 -